Hàm YEAR, MONTH, DAY


Hàm YEAR()

Cho biết số chỉ năm trong một giá trị ngày tháng

Cú pháp: = YEAR(serial_number)

serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng

Ví dụ: YEAR(TODAY()) = 2014Hàm MONTH()

Cho biết số chỉ tháng trong một giá trị ngày tháng

Cú pháp: = MONTH(serial_number)

serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng

Ví dụ: MONTH(TODAY()) = 1Hàm DAY()

Cho biết số chỉ ngày trong một giá trị ngày tháng

Cú pháp: = DAY(serial_number)

serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng

Ví dụ: DAY(TODAY()) = 3

nguồn : giaiphapexcel

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan