Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo Kế Toán Máy - KEY AS
Đào Tạo Kế Toán Máy - KEY AS cam kết cho học viên được học lại hoàn toàn MIỄN PHÍ khóa sau nếu khi kết thúc khóa học mà học viên chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Ưu đãi học phí: Khi đăng ký 2 môn học cùng lúc học viên sẽ được GIẢM 10% học phí cho một môn học có học phí cao hơn.
Hãy ghi danh đăng ký khóa học theo biểu mẫu dưới đây;
Lưu ý: Những trường có dấu * là những trường bắt buộc nhập.