Hàm ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP trong kế toán


Hàm ROUND()

Cú pháp: = ROUND(numbernum_digits)

    • numberCon số sẽ làm tròn
    • num_digitsLà một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn làm tròn

num_digits > 0 : làm tròn đến số thập phân được chỉ định

num_digits = 0 : làm tròn đến số nguyên gần nhất

num_digits < 0 : làm tròn đến phần nguyên được chỉ định


Ví dụ
: Với con số 1234.5678

ROUND(1234.5678, 3) = 1234.568
ROUND(1234.5678, 2) = 1234.57
ROUND(1234.5678, 1) = 1234.6
ROUND(1234.5678, 0) = 1235
ROUND(1234.5678, -1) = 1230
ROUND(1234.5678, -2) = 1200
ROUND(1234.5678, -3) = 1000


Hàm ROUNDDOWN
() và Hàm ROUNDUP()

Hai hàm này, về cơ bản thì giống hàm ROUND(), chỉ khác là chúng chỉ làm tròn theo một chiều: ROUNDDONW() luôn luôn làm tròn một số về số 0, còn ROUNDUP() thì luôn luôn làm tròn một số ra xa số 0.

Cú pháp

ROUNDDOWN(numbernum_digits)
ROUNDUP(numbernum_digits)

    • numberCon số sẽ làm tròn
    • num_digitsLà một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn làm tròn

num_digits > 0 : làm tròn đến số thập phân được chỉ định

num_digits = 0 : làm tròn đến số nguyên gần nhất

num_digits < 0 : làm tròn đến phần nguyên được chỉ định


Ví dụ
: So sánh giữa ROUNDDOWN() và ROUNDUP()


nguồn : giaiphapexcel

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:


Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận