Hàm Vlookup và Hlookup trong excel.


Cách sử dụng hàm vlookup trong excel:

Công thức hàm vlookup:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:§  TRUE: những giá trị trong cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

§  FALSE: VLOOKUP sẽ chỉ tìm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn

Ví dụ: cho 2 vùng số liệu sau: Bạn hãy tìm giá trị cột “năm sinh” ở vùng 2 thông qua vùng 1


Vùng 1:

 

A

B

C

D


 

MCC

Họ tên

Năm sinh

Giới Tính


2

00001

Nguyễn Khánh Hưng

1984

Nam

 

3

00002

Đoàn Thanh Thúy

1983

Nữ

 

4

00003

Trần Xuân Vũ

1986

Nam

 

5

00004

Đoàn Văn Đảm

1986

Nữ

 
Vùng 2:

 

A

B

C

D

1

MCC

Nguyên quán

Học Vấn

Năm sinh

2

00001

Hồ Chí Minh

Đại học


1984

3

00002

Tiền Giang

Đại học

1983

4

00003

Đồng Tháp

Đại học

1986

5

00004

Tiền Giang

Cao Đẳng

1986D2= vlookup(A2,VUNG1!A2:C5,3,0)

D3= vlookup(A3,VUNG1!A2:C5,3,0)

D4=vlookup(CA,VUNG1!A2:C5,3,0)

D5=vlookup(A5,VUNG1!A2:C5,3,0)

Công thức hàm Hlookup:


HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:·         lookup_value : Giá trị đem dò tìm

·         table_array: Bảng giá trị dò (Địa chỉ của Bảng dò phải để ở dạng Địa chỉ Tuyệt đối)

·         col_index_num: Số thứ tự của hàng cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

·         range_lookup: Phạm vi tìm kiếm : TRUE (1) hoặc FALSE (0)

ví dụ: dựa vào bảng vùng 2 “DANH MUC ĐƠN VỊ”  hãy điền tên đơn vị  vào vùng 1

Vùng 1:A

B

C

D

1

ĐV

TÊN ĐV

HỌ TÊN


2

A

BAN GĐ

Tạ Minh Tâm


3

B

P.TỔ CHỨC 

Pham Ngọc Thái


4

C

 P. TÀI VỤ

Nguyễn Ngọc Bích


5

B

 P. TỔ CHỨC

Nguyễn Thanh SơnVùng 2:

9

DANH MUC ĐƠN VỊ

10

ĐV

A

B

C

11

TÊN ĐV

BAN GĐ

P. TỔ CHỨC

P. TÀI VỤ

B2 = Hlookup(A2, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

B3= Hlookup(A3, Vung2! $B$10:$D$11,2,0

B4= Hlookup(A4, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)

B5= Hlookup(A5, Vung2! $B$10:$D$11,2,0)nguồn : oxyz.wordpress.com/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế
Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan