Trả lời hơn 100 câu hỏi về Thuế TNCN 5


Phần 4 


CTY QUAN LY KD NHA TP HCM - Nữ 34 tuổi - vothino@qlkdn.vn - 49 tran quoc thao,p.6, q.3, tp.hcm: - 1) Cty chúng tôi kinh doanh nhà, theo nghị định ngày 27/11/92 thì Cty phải trích 60% khấu hao có bán trên doanh thu cho thuê nhà ở thuộc SHNN và nộp ngân sách. Hiện nay đã có QD 17/QD-TTg ngày 28/1/2008 thay thế QD 118. Trong khi chờ đợi hướng dẫn thực hiện QD 17, Cty vẫn phải nộp 60% KHCB nhà theo QD 118, Cty cũng đã có văn bản đề nghị Cục thuế hướng dẫn thực hiên QD 17 nhưng đến nay Cục Thuế vẫn chưa trả lời. 2) Nếu QD118 đã hết hiệu lực thì kể từ thời điểm hết hiệu lực đến nay khoản nộp 60% KHCB của công ty có được hoàn lại không? Nếu không được hoàn lại, tại sao? Xin cảm ơn.

Bà Trần Thị Lệ Nga - TP. TTHT Cục Thuế TP: Trường hợp của Công ty Cục Thuế TP sẽ có văn bản hướng dẫn theo nội dung đã đề nghị.

đỗ thị anh thư - Nữ 25 tuổi - thu_do@giacat.com.vn - 445/27 Lạc Long Quân, P.5, Q.11: - Doanh nghiệp nhận tour du lịch nhưng không tổ chức mà chuyển cho một bên thứ 3 thực hiện. Vậy doanh số bán ra của chúng tôi có đuợc giảm 50% thuế GTGT hay không?.

- Ông Nguyễn Đình Tấn: Theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22.01.2009 của Bộ Tài chính, dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói được giảm 50% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01.02.2009 đến hết ngày 31.12.2009.

Vũ Thị Nền - Nữ 28 tuổi - nen.vu@vvt.com.vn -: - Đối với các nhân viên trong quá trình thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

Ông Đỗ Quốc Tuấn – Phó Trưởng Phòng TTHT Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh: Nhân viên trong quá trình thử việc không có HĐ lao động, nếu có thu nhập nhận từng lần từ 500.000 đồng thì đơn vị thuê lao động phải khấu trừ 10% thuế TNCN để nộp vào NSNN.

nguyen thuy nhu van - Nữ 30 tuổi - vannguyen517@gmail.com -: - đối với lao động ký hợp đồng thời vụ 2 tháng khi chi trả thu nhập cho người lao động thì nộp thuế TNCN theo mức nào?

Bà Nguyễn Thị Minh Nhựt - Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ: Trường hợp này trước khi chi trả thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN 10% nộp vào ngân sách theo quy định (thu nhập phát sinh từ 1/7/2009).

Cao Hoàng anh - Nam 46 tuổi - eescom@vnn.vn - TP.HCM: - Công ty Chúng tôi có ký Hợp đồng mua hàng hóa của đối tác, trên Hợp đồng co ghi rõ phần tạm ứng cho Hợp đồng và thanh toán để kết thúc là sau khi hoàn thành Hợp đồng. Nhung hợp đồng kéo dài đến sáu tháng. Vậy những lần bên bán xuất Hóa đơn từng đợt hàng cho chúng tôi có thời hạn trên hai tháng thì có vi phạm qui định về việc chuyển tiền qua NH không?

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: 
Trường hợp mua bán hàng hóa theo phương thức trả chậm, trên hợp đồng có ghi thời hạn thanh toán thì khi có hóa đơn GTGT công ty kê khai khấu trừ, đến thời hạn thanh toán nếu không có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng thì phải kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã khấu trừ. Trường hợp trên hợp đồng không quy định thời hạn thanh toán nhưng thực tế bên mua thanh toán chậm nhưng vẫn còn trong thời hạn kê khai khấu trừ theo quy định (6 tháng kể từ tháng phát sinh) thì chỉ khi nào có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng mới được kê khai khấu trừ.

Đoan dinh Duy - Nam 50 tuổi - minhnhat@g.mail.com - P.Tân Hung, Q7: - Kính chào quy vị !. Tôi xin hỏi khoản thu nhập từ nhận thừa kế Bất động sản không thuộc quan hệ gia đình phát sinh trong tháng 4/2009 đã được cơ quan thuế cho giãn nộp đến hết 31/05/09. Được biết khoản nầy hiện nay Quốc hội đã đồng ý miễn thuế TNCN trong 6 tháng đầu năm 2009. Thì khi nào có hiệu lực và chờ hướng dẫn của cơ quan thuế, hay là cứ như vậy là mặc nhiên khỏi khỏi nộp. Xin cảm ơn !

- Bà Trần Thị Lệ Nga - TP. TTHT Cục Thuế TP: Ngày 19/6/2009 Quốc Hội đã có Nghị Quyết miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2006 cho các đối tượng được giãn nộp trước đây. Thu nhập từ thừa kế là khoản thu nhập được giãn nộp như vậy nếu khoản thu nhập thừa kế của Ông đã thực tế phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2009 thì được miễn (Ông không phải nộp thuế).

Bich hong - Nam 29 tuổi - bichhong_ledn2006@yahoo.com - TP.HCM: - Tiền lương, thưởng của năm 2008 được chi trả vào tháng 02/2009 nhưng Công ty chúng tôi đã tính và kê khai quyết toán với Cơ quan thuế vào thu nhập chịu thuế của năm 2008.Theo quy định của Luật thuế TNCN thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2009, vậy theo thông tin được miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2009 thì khoản thu nhập này có được miễm hay không và Công ty tôi phải điều chỉnh hồ sơ kê khai thuế như thế nào nếu được miễm thuế?

- Ông Nguyễn Đình Tấn: Căn cứ Công văn 1845/BTC-TCT ngày 18.02.2009 của Bộ Tài chính, thu nhập từ tiền lương, tiền công có nguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả từ ngày 01.01.2009 thì áp dụng theo Luật thuế TNCN và được miễn thuế TNCN trong 06 tháng đầu năm 2009 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Nguyễn Thị Thu Hiền - Nữ 37 tuổi - Caytrongbc@vnn.vn - 409 Kinh Dương Vuơng, P. An Lạc, Bình Tân: - Xin cho hoỉ, Cty chiết khấu thanh toán và chiết khấu bán hàng cho cá nhân mua hàng của công ty vào cuối mỗi vụ, nhưng các cá nhân này không xuất hóa đơn thu tiền chiết khấu lại cho Cty, nếu Cty chỉ lập phiếu chi thì có đuợc tính vào thu nhập khi xác định thuế TNDN không ?

- Bà Nguyễn Thị Minh Nhựt - Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ: Khi thanh toán tiền chiết khấu bán hàng, chiết khấu thanh toán, Công ty lập chứng từ chi, nếu khoản chiết khấu này có quy định trong hợp đồng thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ (khoản chi bị khống chế) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Vũ Thị Nền - Nữ 28 tuổi - nen.vu@vvt.com.vn -: - Xin hỏi Quốc Hội đã thông qua việc miễn giảm thuế TNCN trong 6 tháng đầu năm. Vậy số thuế TNCN đơn vị đã kê khai phải nộp hàng tháng sẽ đuợc cơ quan thuế giải quyết như thế naò? Hiện tại số thuế TNCN phải nộp của công ty chúng tôi là gần 200 triệu.

- Ông Nguyễn Đình Tấn: Số thuế TNCN được miễn trong 06 tháng đầu năm 2009 theo Nghị quyết của Quốc hội, Công ty phải chi trả cho ngươi lao động. Về thủ tục cụ thể, Công ty chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xuân Dung - Nữ - vandung_80@yahoo.com -: - Xin hỏi, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc :nếu người nộp thuế và người phụ thuộc đều cùng hộ khẩu thì có thể photo hộ khẩu không cần xác nhận của UBND phường, xã không ?. Mẹ tôi sinh vào tháng 7/1954, đến 7/2009 đủ 55 tuổi, có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh vào tôi; nhưng trong hộ khẩu chỉ ghi năm sinh, không ghi rõ ngày tháng, vậy có cần nộp bản sao CMND của mẹ tôi không ?

- Ông Đỗ Quốc Tuấn – Phó Trưởng Phòng TTHT Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh: Theo quy định tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của BTC nếu người phụ thuộc là mẹ thì chỉ cần có giấy tờ chứng minh xác định là mẹ (hộ khẩu , giấy khai sinh của người con). Nếu trong hộ khẩu không xác định độ tuổi để xác định trong hay ngoài tuổi lao động, thì gởi kèm theo chứng từ chứng minh khác để xác định độ tuổi (có thể là bản sao CMND của mẹ nếu có ghi ngày, tháng, năm sinh) 
nguyễn văn quý - Nam 45 tuổi - nquy18@yahoo.com.vn - tp. hcm: - Tôi là Nguyẽn văn Quý, ở TP. HCM và làm việc tại TP. Cần Thơ. Trong hồ sơ kê khai giảm trừ gia cảnh tôi có kê khai mẹ vợ tôi, có kèm giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của vợ, và giấy chứng minh của mẹ vợ tôi (Sinh năm 1946). Song bên Cục thuế Cần Thơ vẫn yêu cầu phải xác nhận thêm của UBND xã nơi mẹ vợ tôi sinh sống và theo mẫu đơn có nội dung là mẹ vợ tôi là không nơi nuơng tựa. Đề nghị quý Cục thuế cho biết có đúng là phải như vậy không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: Theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC về thuế TNCN thì trường hợp mẹ vợ bạn ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặt thu nhập không vượt qua 500.000đ / tháng thì chỉ cần các giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bạn với mẹ vợ như bạn đã nêu là đủ hồ sơ theo quy định.

NGUYỄN VĂN THANH - Nam 42 tuổi - anvyanvy@yahoo.com.vn - quận Tân Bình: -cty tnhh có 02 thành viên, 01/06/2009 cty quyết định chia lợi nhuận của các năm 2006+2007+2008 thì các thành viên có phải đóng thuế TNCN hay không ? và các thành viên tự kê khai thuế TNCN (nếu có) hay công ty phải kê khai giúp?

- Ông Đỗ Quốc Tuấn – Phó Trưởng Phòng TTHT Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh : Theo Nghị quyết của Quốc Hội thông qua ngày 19/06/2009 thì khoản thu nhập từ đầu tư vốn phát sinh trong 2009 thì không phải chịu thuế TNCN. Do đó Cty chia lợi nhuận năm 2006, năm 2007 và năm 2008 vào tháng 6/2009 thì không phải chịu thuế TNCN.

Nguyễn Thị Thu Hiền - Nữ 37 tuổi - Caytrongbc@vnn.vn - 409 Kinh Dương Vuơng, P. An Lạc, Bình Tân: - Xin cho hoỉ, trong HĐLĐ với nhân viên bán hàng của Cty có ghi rõ 2 khoản để chi trả luơng, một là lương cố định, hai là 1 khoản theo tỷ lệ % nếu bán vuợt mức quy định. hàng tháng theo danh sách thì nhân viên đó chưa vuợt mức 4 triệu, nhưng cuối năm nếu đuợc tính % thì có được cộng khoản thu nhập này vào lương và giảm trừ gia cảnh của cả năm đề xác định thu nhập chịu thuế TNCN hy không? hay tính khoản thu nhập thứ hai là 10% thuế TNCN.

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: Toàn bộ khoản thu nhập từ tiền lương bao gồm lương cố định và lương theo tỷ lệ bán hàng vượt mức quy định đều là thu nhập chịu thuế TNCN được tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần và được tính giảm trừ gia cảnh theo quy định.

nguyen thuy nhu van - Nữ 30 tuổi - vannguyen517@gmail.com -: - Chủ DNTN khi được chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN?.

- Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: Đến nay cục thuế TP chưa nhận được văn bản hướng dẫn việc thu thuế trong trường hợp của bà nêu.

Sử Quốc Bảo - Nam 29 tuổi - suquocbao@yahoo.com.vn - 95A/14 Phan Văn Hân, P.17, Q.BThạnh: - Theo hướng dẫn hiện tại thuế TNCN tính theo thực tế chi trả hay cho tổng thu nhập của một năm. Ví dụ thù lao của 2009 trả vào 2010 thì tính cho thuế TNCN của năm nào. Nếu tính cho thu nhập của năm 2010 thì cá nhân đó có thể yêu cầu đơn vị chi trả hoãn chi trả trong năm 2009 vì thu nhập trong năm 2009 đã quá cao, không có lợi khi quyết toán, dự kiến thu nhập năm 2010 thấp hơn nhiều. Việc này có trở ngại gì không ? Chân thành cảm ơn.

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: Căn cứ nguyên tắc của Luật thuế TNCN thì thời điểm xác định Thu nhập chịu thuế là thời điểm cá nhân thực tế nhận thu nhập. Do đó thù lao của năm 2009 chi vào tháng giêng năm 2010 thì kê khai tính thuế vào tháng giêng năm 2010.

Nen Vu - Nam - nen.vu@vvt.com.vn -: - Sau khi được miễn giảm thuế TNCN thì các doanh nghiệp hạch toán kế toán phần thuế TNCN đó như thế nào? . Xin chân thành cảm ơn.

- Ông Nguyễn Đình Tấn: Số thuế TNCN được miễn Công ty phải chi trả cho người lao động theo đúng quy định. Khi chi trả tiền lương tiền công cho người lao động (đã bao gồm thuế TNCN) Công ty ghi Nợ Tài khoản 334 ghi có Tài khoản 111 hoặc 112.

truơng thị hoa - Nữ 33 tuổi - baokhng@yahoo.com - 646/11 công hoà, p13, qtb: -Theo TT 03/2009/TT-BTC Huớng dẩn về việc giảm và gia hạn nộp thuế TNDN, Cty chúng tôi quy 4 năm 2008 chưa làm hồ sơ để giảm 30% thuế TNDN, nhưng khi báo cáo tài chính quyết toán thuế năm 2008 chúng tôi không thấy dòng nào để ghi giảm 30% thuế TNDN, Vậy bây giờ chúng tôi có đuợc khai giảm 30% thuế TNDN quy 4/2008 không? và khai như thế naò? mẩu tờ khai?.

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: Trường hợp Công ty của bà nếu thuộc đối tượng giảm 30% thuế TNDN quý 4/2008 thì đề nghị bà liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn làm thêm phụ lục giảm thuế trong trường hợp này.


Hai Binh - Nam 30 tuổi - thhơai72@gmail.com - Phu Nhuan: - Công ty tôi đang đuợc huởng ưu đãi thuế TNDN, hiện nay đang trong giai đoạn đầu tư xây xuởng, cho tôi hỏi trong quá trình đầu tư xây xuởng Công ty chúng tôi có phát sinh doanh thu tài chính ( lãi tiền gửi ngân hàng ). Vậy doanh thu tài chính này phải hạch toán như thế naò? và khoản doanh thu này có đuợc huởng ưu đãi không?

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: Từ năm 2009, khoản thu nhập khác (lãi tiền gửi Ngân hàng) không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, Công ty phải tách riêng để kê khai nộp với thuế suất 25%
đỗ thị anh thư - Nữ 25 tuổi - thu_do@giacat.com.vn - 445/27 Lạc Long Quân, P.5, Q.11: - Xin cho hỏi : công ty chúng tôi nhận xây dựng nhà xuởng, văn phòng có bao thầu nguyên vật liệu. Vậy khi tạm ứng tiền từ các công trình (ngay khi ký hợp đồng ) chúng tôi có phải xuất hóa đơn cho phần tạm ứng không? Nếu ghi nhận doanh thu cho phần ứng này thì xác định chi phí ra sao?

Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Cục thuế TP.HCM trả lời: Công trình chưa xây dựng, chủ đầu tư tạm ứng ngay khi ký hợp đồng thì không phải lập hóa đơn để xác định doanh thu kê khai thuế, chỉ lập chứng từ thu.

Theo sggp.org.vn

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận