Chi phí vật liệu công ty xây dựng.


Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng :

*Nguyên vật liệu mua ngoài về chuyển giao tại chân công trình ngay

Nợ TK 621

Nợ TK 133 (133.1)

Có TK 331,111,112

*xuất vật liệu trong kho giao công trình

nợ 621

có 152

* Nếu công ty có bộ phận khoán không hạch toán riêng khi quyết toán bàn giao công trình

Nợ TK 621chi tiết đối tượng

Có TK 141 (141.3): chi tiết bộ phận nhận khoán

              

+ Phản ánh các khoản ghi giảm chi phí trực tiếp

Nợ TK 111,112, 152,331(331.1)

Có TK 321

+ Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng

Nợ TK 154 : chi tiết đối tượng

Có TK 621

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn :hocketoan

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan