Hạch toán tiền đang chuyển


Tiền đang chuyển dùng để phản ánh tất cả các khoản phát sinh tiền gửi ngân hàng nhưng chưa nhân được giấy báo nợ hay giấy báo có cuả ngân hàng, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn một số hạch toán tiền đang chuyển ở doanh nghiêp

1. Thu nợ khách hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản, bán hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng hoặc các khoản thu nhập khác thu bằng tiền gửi ngân hàng nhưng chưa nhân được giấy báo có của ngân hàng

Nợ 113 ( tiền đang chuyển)

Có 111 ( nộp tiền mặt vào tài khoản)

Có 131 ( khách hàng trả nợ)

Có 511 ( doanh thu bán hàng)

Có 512 ( doanh thu nội bộ)

Có 515 ( doanh thu hoạt động tài chính)

Có 3331 ( thuế GTGT nếu có

Có 711 ( thu nhập khác)

Khi nhân được giấy báo có

Nợ 112

Có 113 ( tiền đang chuyển)


 Hạch toán tiền đang chuyển  Hạch toán tiền đang chuyển


2. Khách hàng trả trước tiền hàng cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản nhưng doanh nghiệp chưa nhân được giấy báo có của ngân  hàng

Nợ 113 ( tiền đang được chuyển)

Có 131 ( khách hàng trả trước tiền hàng)

Khi nhân được giấy báo có

Nợ 112 ( nhân được tiền)

Có 113 ( tiền đang chuyển)

3. Doanh nghiệp chuyển tiền thanh toán cho người bán, tiền lương nhân viên, các khoản trả phải nộp cho nhà nước, các khoản phải trả phải nộp khác,….  bằng tiền gửi ngân hàng nhưng chưa nhân được giấy báo nợ của ngân hàng

Nợ 113 ( tiền đang chuyển)

Có 112 (chi gửi ngân hàng)

Khi nhân được giấy báo nợ

Nợ 331,333,334,338,….

Có 113 ( tiền đang chuyển)

4. Doanh nghiệp chuyển tiền thanh toán  trước tiền hàng ,  trả trước tiền lương nhân viên, nộp trước các khoản trả phải nộp cho nhà nước,  trả trước các khoản phải trả phải nộp khác,….  bằng tiền gửi ngân hàng nhưng chưa nhân được giấy báo nợ của ngân hàng

Nợ 113 ( tiền đang chuyển)

Có 112 (chi gửi ngân hàng)

Khi nhân được giấy báo nợ

Nợ 331,333,334,338,….

Có 113 ( tiền đang chuyển)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan