Hàm RIGHT, LEFT cắt chuỗi trong excel.


Hàm Right: Dùng để cắt và lấy phần bên phải của một chuỗi
Hàm Left: Dùng để cắt và lấy phần bên trái của một chuỗi


1.Hàm Right:
=Right(Text;[num_char])
Có thể được hiểu như sau
=Right("Chuỗi gốc";"Số ký tự muốn cắt lấy")
Trong đó
"Chuỗi lớn" hay Text là một chuỗi chứa trong ô mà ta muốn cắt
"Số ký tự muốn cắt lấy" hoặc [num_chars] là số ký tự bạn muốn hàm Right trả về. Số này phải là số nguyên lớn hơn 0. nếu bằng không thì hàm right sẽ không cắt được ký tự nào cả.
Ví dụ: cho một bảng sau tại ô C1, C2, C3 bạn hãy viết  của Tên  mỗi người


A

B

C

STT

HỌ TÊN

Tên

1

Huỳnh Văn Nhân

 Nhân

2

 Lê Thị My

 My

3

Nguyễn Văn Tuấn

 Tuấn

Ô C1 = RIGHT(B1;5) = Nhân

Ô C2 = RIGHT(B2;2) = My

Ô C3 = RIGHT(B3;4) = Tuấn


2Hàm left thì ngược với hàm Right thôi, là cắt và xuất ra phần chuỗi nằm bên trái của chuỗi lớn.
=Left(Text;[num_char])
Có thể được hiểu như sau
=Left("Chuỗi gốc";"Số ký tự muốn cắt lấy")

Ví dụ: cho một bảng sau tại ô C1,C2,C3 bạn hãy viết  của Họ  mỗi người

A

B

C

STT

HỌ TÊN

Họ

1

Huỳnh Văn Nhân

Huỳnh

2

Lê Thị My

3

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn


Ô C1 = LEFT(B1;5) = HUỲNH

Ô C2 = LEFT(B2;2) = Lê

Ô C3 = LEFT(B3;6) = Nguyễn

nguồn : key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan