Hệ thống bài học Adobe illustrator (Ai) có hướng dẫn chi tiết - Bài 1 (Phiên bản gốc)

Hệ thống bài học Adobe illustrator (Ai) (phiên bản gốc) có hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện

Bài 1: How to Draw a Custom Cabinet with an Awesome See Through Glass Texture

Adobe Illustrator  là một chương trình vẽ vector, thường được sử dụng để vẽ hình minh hoạ, hoạt hình, biểu đồ, đồ thị.  Adobe Illustrator được dùng để thiết kế : như thiết kế những sản phẩm trong ngành thiết kế quảng cáo, thiết kế in ấn, thiết kế logo, thiết kế bản hiệu, thiết kế thời trang, thiết kế thiệp mời, Tạo các sản phẩm tờ rơi, Cataloge, Card Visit, Broucher, Profile,vẽ hoạt hình, tích hợp chuyển động cho Flash...Adobe Illustrator ưu diểm là dễ dàng thay đổi và trao đổi dữ liệu ,kích thước file nhẹ, dễ dàng tương thích với Photoshop, Corel Draw, và hỗ trợ in ấn rất tốt.

Hôm nay, trung tâm TIN HỌC KEY xin giới thiệu đến các bạn một hệ thống bài tập thực hành vẽ các đối tượng trong Adobe illustrator (Ai) (phiên bản tiếng anh, theo: vectips.com) có hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện cụ thể để các bạn dễ dàng thực hành theo. Hy vọng hệ thống bài học này sẽ mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích trong quá trình bạn học Adobe illustrator (Ai).

Chúc các bạn thành công!

Final Image

This is the final image that we’ll be creating:

Huong dan học Ai

Step 1

Open Adobe Illustrator and create a new document (Ctrl + N). Select CMYK Color Mode, 300 PPI Raster Effects and make sure that Align New Objects to Pixel Grid is unchecked.

Next, go to Edit > Preferences > General and set the Keyboard Increment to 1 pt.

Huong dan hcoj Ai - bai 1 - buoc 1

Step 2

Pick the Rectangle Tool (M) and draw a 600 x 400px rectangle, then fill it with C=80 M=0 Y=0 K=0 and make sure that there is no stroke.

Huong dan học Ai - bai 1 - buoc 2

Step 3

Select the rectangle we’ve previously created and go to Object > Path > Offset Path then enter a value of -20px. A new rectangle will be created. Make sure you select it and make a copy in front of it (Ctrl + C > Ctrl + F). Select the copy and go again to Object > Path > Offset Path and enter a value of -10px.  Now if you look in the Appearance Panel (Window > Appearance Panel) you will have 4 rectangles.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 3

Step 4

It’s time to create the frame of the cabinet. Select the rectangles tagged with (1) and (2) in the image below and go to Object > Compound Path > Make (Ctrl + 8). Now select rectangles tagged with (3) and (4) from the image below and again go to and go to Object > Compound Path > Make (Ctrl + 8).

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 4


Step 5

It’s time to divide the frame into four paths. Select the Line Tool (\) and draw four lines at the corners for the yellow compound path. Select the four lines you’ve created and the yellow compound path; then from the Pathfinder Panel select Divide. A group with five path will appear. Just select the group and Ungroup it (Ctrl + Shift + G).

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 5

Step 6

Select the cyan compound path and from the Appearance Panel. Add a new Fill (see the highlighted button from the image below) and fill it withC=80 M=0 Y=0 K=0. From the Transparency Panel (Window > Transparency Panel), reduce the opacity of that fill to 10% and set the Blending Modeto Multiply. With the second fill still selected, go to Effect > Sketch > Note Paper, and in the dialog box, enter the values you see below.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 6

Step 7

From the Appearance Panel add a third fill, this time a Black to White radial gradient fill (Window > Gradient Panel). With the last fill created from the Transparancy Panel, reduce it’s opacity to 35%, then set the Blending mode to Multiply.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 7

Step 8

It’s time to add a drop shadow to the frame. Select the whole compund path, and go to Effect > Stylize > Drop Shadow; then enter the values you see in the image below.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 8

Step 9

Now select the four shapes we’ve create in step 5, and fill them with C=100 M=0 Y=0 K=20. 

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 9

Step 10

Select all four shapes, and add a new fill from the Appearance Panel (see the highlighted button from the image below). Then fill it with C=100 M=0 Y=0 K=20. From the Transparency Panel, reduce the opacity of that fill to 10% and set the Blending Mode to Multiply. With the second fill still selected, go to Effect > Sketch > Note Paper, and in the dialog box, enter the values you see below.

Huong dan hoc Ai - bai 1- buoc 10

Step 11

Add a gradient fill from the Gradient Panel, set the type to linear and the colors from Black to White. From the Transparency Panel, lower the opacity to 20%, and set the Blending Mode to Multiply. For each path, set the angle as you see in the image below as we need to have a darker cyan in the interior of the frame.


Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 11

Step 12

Select the background of the Cabinet (see step 5 when we divided the inner frame), and set the fill color to C=0 M=0 Y=0 K=5. Add a new fill, this time it needs to be a radial Gradient fill (you can find it in the swatches panel). From the Appearance Panel, select the gradient fill, and lower the opacity to 40%; then set the Blending Mode to Multiply. Select the whole path (not only the fill) and add an Inner Glow (Effect > Stylize > Inner Glow). Then in the dialog box, enter the same values as in the screenshot below.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 12

Step 13

With the previous rectangle selected (from step 12), go to the Appearance Panel, and add four black strokes from 1px width to 4px width. For all of them, lower the opacity to 7%, and set the Blending mode to Multiply.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 13

Step 14

Now that we have the base for our design, let’s get to the fun part–creating the glass doors. Using the Rectangle Tool (M), create a 279 x 358pxrectangle. Make sure that there is no stroke applied, and fill the shape with a linear gradient.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 14

Step 15

Copy then paste symmetrically (like in the image below) the door we’ve previously created. With the White Arrow Tool (A), select the anchor points highlighted in the image below, and move them 30px to the right, then 30px up or down depending on the point you have selected in order to “open” the left door.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 15

Step 16

Now let’s create the edge of the right door. Copy and paste the shape twice (Ctrl + C > Ctrl + F > Ctrl + F). Move the first copy (1) 2px to the left;then select both copies and hit the Minus Front button from the Pathfinder Panel. Fill the resulting shape with C=0 M=0 Y=0 K=40. From theTransparency Panel, lower the opacity to 70%.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 16

Step 17

Using the Rectangle Tool (M), draw a 10 x 10px rectangle; then fill it with a three-color linear gradient.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 17

Step 18

Make to two copies (Ctrl + C > Ctrl + F > Ctrl + F) of the shape we’ve previosuly created, then select the top shape and move it 1px down. Select both copies and hit the Minus Front button from the Pathfinder Panel. Fill the shape with white and lover the opacity from the Transparency Panelto 70%.

Huong dan hoc Ai - bai 1 - buoc 19

Step 19

From the Appearance Panel, add a linear Gradient Stroke (available only in Illustrator versions 16 and up). After this, add two drop shadows (Effect > Stylize > Drop Shadow). When you add the second Drop Shadow, Illustrator will ask you if you really want to add a new one, say yes. Enter the values from the screenshot below. Now repeat the very same procedure for the rest of the shapes in order to create something similar to the final design you see below.

Huong dan học Ai - bai 1 - buoc 19

And we’re done!

Just make four copies of the shape we’ve previosly created, and arrange them as in the image below.

Huong dan hoc Ai - da hoan thanh

Nếu bạn có nhu cầu học khóa học Adobe illustrator (Ai) vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY để xem chi tiết về khóa học hoặc NHẤP VÀO ĐÂY để gửi thắc mắc về khóa học của bạn cho chúng tôi.

Những bài viết có nội dung liên quan khác:

Phím tắt trong phần mềm Illustrator (AI)

Giáo trình illustrator cs6 tiếng việt

Hệ thống bài học Adobe illustrator (Ai) (tiếng Việt) có hướng dẫn chi tiết - Bài 1

Trung tâm TIN HỌC KEY

ĐC    : 203-205 Lê Trọng Tấn – Sơn Kỳ - Tân Phú – TPHCM

ĐT    : (028) 22 152 521

Web  : key.com.vn

Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang