Chi phí nhân công công ty xây dựng.


Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp trong giá thành công tác xây lắp bao gồm tiền lương chính, các khoản phụ cấp, lương phụ, có tính chất ổn định thực tế phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp, điều khiển máy thi công đồng thời các khoản bảo BHYT, BHXH, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định

+ Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp đến từng công trình, hạng mục công trình ... căn cứ vào bảng phân bổ lương

Nợ TK 622 : chi tiết theo công trình

Có TK 334: nếu chưa thanh toán

Có TK 111, 112 : nếu đã thanh toán

+ Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 154 : chi tiết đối tượng

Có TK 622 : chi tiết đối tượng


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn :hocketoan

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Đăng nhận xét - bình luận