Chiết khấu thanh toán, chiếc khấu thương mại và giảm giá hàng.


Phân biệt chiết khấu thanh toán với chiếc khấu thương mại và giảm giá hàng bán và quy trình định khoản

Trong thức tế tại mỗi doanh nghiệp các chi phí này thường xuyên diễn ra trong quá trình mua hàng cũng như bán hàng


Quá trình mua hàng:


+ chiếc khấu thương mại: do danh nghiệp mua hàng số lượng lớn nên được hưởng khoản chiếc khấu thương mại này

Nợ 111,112,331

Có 152,153,156,…

Có 133

+chiếc khấu thanh toán: Do doanh nghiệp trả tiền trước hạn nên được hưởng được % số tiền thanh toán, khoản tiền này sẽ được coi như là thu nhập từ tài chính.

Nợ 111,112,331

Có 515

+ Giảm giá hàng bán: Do chất lượng hàng hóa của người bán không đạt yêu cầu nên doanh nghiệp được người bán giảm giá hàng hóa theo một số tiền nhất định, khoản này sẽ được ghi giảm trị giá lô hàng mà doanh nghiệp mua

Nợ 111,112,331

Có 133

Có  152,153,156,…

Quá trình bán hàng:

+chiếc khấu thương mại: Do người mua mua với số lượng lớn nên doanh nghiệp giảm giá cho họ

Nợ 521

Nợ 3331

Có 131,111,112

+ chiếc khấu thanh toán: Do người mua trả tiền trước hạn nên doanh nghiệp chiếc khấu một khoản thanh toán cho người mua, khoản tiền này doanh nghiệp xem như một khoản chi  phí tài chính

Nợ 635

Có 111,112,131

+ Giảm giá hàng bán : Do chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp không tốt nên người mua khiếu nại và doanh nghiệp đồng ý giảm giá bán của lô hàng đó, nên đây là một khoản làm giảm doanh thu

Nợ 532

Nợ 3331

Có 111,112,131


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận