Thủ thuật PHP
Thủ thuật tách họ tên trong PHP
Thủ thuật tách họ tên trong PHP
Video chia sẻ cách phân tách họ tên sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP
Hướng dẫn validate form login
Hướng dẫn validate form login
Video hướng dẫn sử dụng jquery để validate form login
Hướng dẫn validate username live bằng AJAX
Hướng dẫn validate username live bằng AJAX
Video hướng dẫn sử dụng jquery để validate username
Module Quick Link trong PHP
Module Quick Link trong PHP
Hướng dẫn tạo module Quick Link trong PHP
Hướng dẫn tạo chương trình XML Reader
Hướng dẫn tạo chương trình XML Reader
Video chia sẻ cách đọc xml từ những file chia sẻ rss tại web 24h.com.vn
Hướng dẫn kết nối phpmyadmin bằng cmd
Hướng dẫn kết nối phpmyadmin bằng cmd
Video chia sẻ cách kết nối đến phpmyadmin bằng command line.
Hướng dẫn quản lý user trong phpmyadmin
Hướng dẫn quản lý user trong phpmyadmin
Video chia sẻ cách tạo và quản lý user trong cơ sở dữ liệu mysql
Hướng dẫn quản lý database
Hướng dẫn quản lý database
Video chia sẻ cách quản lý database trong phpmyadmin
Hướng dẫn quản lý table
Hướng dẫn quản lý table
Video chia sẻ cách quản lý table - bảng lưu trữ dữ liệu trong phpmyadmin
Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu web bán sữa
Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu web bán sữa
Video chia sẻ công tác phân tích và tạo cơ sở dữ liệu cho website bán sữa.
Thêm xoá sửa dữ liệu trong MySQL
Thêm xoá sửa dữ liệu trong MySQL
Video hướng dẫn thêm xoá sửa dữ liệu trong mysql
Toàn cảnh lệnh Select trong MySQL
Toàn cảnh lệnh Select trong MySQL
Mô tả tính năng, công dụng và cách sử dụng lệnh select trong mysql
Một vài hàm thông dụng trong MySQL
Một vài hàm thông dụng trong MySQL
Video chia sẻ cách sử dụng một vài hàm thông dụng trong cơ sở dữ liệu mysql.
Truy vấn dữ liệu trong MySQL
Truy vấn dữ liệu trong MySQL
Hướng dẫn cách truy vấn dữ liệu trong mysql
Truy vấn cơ sở dữ liệu - tiếp theo
Truy vấn cơ sở dữ liệu - tiếp theo
Video hướng dẫn cách truy vấn dữ liệu, hiển thị định dạng dữ liệu trong mysql
Hướng dẫn sử dụng truy vấn con trong MySQL
Hướng dẫn sử dụng truy vấn con trong MySQL
Video chia sẻ các kiến thức về việc dùng truy vấn con trong khi truy xuất dữ liệu từ mysql
Hướng dẫn sử dụng having, limit, group by, order by trong MySQL
Hướng dẫn sử dụng having, limit, group by, order by trong MySQL
Video chia sẻ các bài tập cơ bản để làm quen và có kiến thức về limit, having, group by, order by trong mysql
Hướng dẫn backup và restore cơ sở dữ liệu
Hướng dẫn backup và restore cơ sở dữ liệu
Video chia sẻ cách export và import database bằng command line
Kết nối và truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
Kết nối và truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
Hướng dẫn cách kết nối cơ sở dữ liệu mysql bằng php
Đưa dữ liệu từ database ra view
Đưa dữ liệu từ database ra view
Video hướng dẫn đưa dữ liệu từ database ra view
Hướng dẫn thủ thuật làm chức năng tìm kiếm cơ bản
Hướng dẫn thủ thuật làm chức năng tìm kiếm cơ bản
Video chia sẻ cách sử dụng php và mysql để làm chức năng tìm kiếm cơ bản
Gắn hình cho cột Phái
Gắn hình cho cột Phái
Video hướng dẫn cách hình đại diện cho cột Phái (giới tính) trong bảng danh sách khách hàng.
Chỉnh màu dòng chẵn lẻ
Chỉnh màu dòng chẵn lẻ
Video chia sẻ thủ thuật nhỏ, hướng dẫn cách tạo màu riêng cho từng dòng chắn lẻ trong php
Chức năng sắp xếp cơ bản
Chức năng sắp xếp cơ bản
Video chia sẻ cách sử dụng php + mysql để làm chức năng sắp xếp dữ liệu cơ bản trong trang danh sách
Xem thông tin khách hàng bằng AJAX
Xem thông tin khách hàng bằng AJAX
Video hướng dẫn lấy thông tin khách hàng trong select box bằng AJAX
Hướng dẫn làm menu đa cấp (phần 1)
Hướng dẫn làm menu đa cấp (phần 1)
Video chia sẻ cách làm menu đa cấp trong php kết hợp jquery
Hướng dẫn làm menu đa cấp (phần 2)
Hướng dẫn làm menu đa cấp (phần 2)
Video chia sẻ cách làm menu đa cấp trong php kết hợp jquery phần 2
Hướng dẫn làm menu đa cấp (phần 3)
Hướng dẫn làm menu đa cấp (phần 3)
Video chia sẻ cách làm menu đa cấp trong php kết hợp jquery phần 3 - end.
Kết nối FTP trong Notepad++
Kết nối FTP trong Notepad++
Video chia sẻ cách thiết lập thông số kết nối FTP trong phần mềm notepad++
Đối tượng JSON
Đối tượng JSON
Video chia sẻ cách sử dụng đối tượng JSON áp dụng vào bài toán thực tế
Hướng dẫn đọc file
Hướng dẫn đọc file
Video chia sẻ cách sử dụng các hàm có sẵn trong php để thực hiện chức năng đọc file.
Hướng dẫn ghi file
Hướng dẫn ghi file
Video chia sẻ cách sử dụng hàm có sẵn trong php để thực hiện chức năng ghi xuất file.
Ứng dụng chat cơ bản (phần 1)
Ứng dụng chat cơ bản (phần 1)
Video chia sẻ cách sử dụng ngôn ngữ php để xây dựng ứng dụng chat cơ bản phần 1.
Ứng dụng chat cơ bản (phần 2)
Ứng dụng chat cơ bản (phần 2)
Video chia sẻ cách sử dụng ngôn ngữ php để xây dựng ứng dụng chat cơ bản phần 2.
Ứng dụng chat cơ bản (phần 3)
Ứng dụng chat cơ bản (phần 3)
Video chia sẻ cách sử dụng ngôn ngữ php để xây dựng ứng dụng chat cơ bản phần 3.
Hướng dẫn làm chức năng back to top
Hướng dẫn làm chức năng back to top
Video chia sẻ cách dùng jquery để làm chức năng back to top
Hướng dẫn làm chức năng tạo neo anchor text
Hướng dẫn làm chức năng tạo neo anchor text
Video chia sẻ cách làm chức năng neo website - anchor text
Xây dựng ứng dụng tìm ngày sinh nhật trong PHP
Xây dựng ứng dụng tìm ngày sinh nhật trong PHP
Video chia sẻ cách xây dụng cơ bản ứng dụng về sinh nhật
Xây dựng ứng dụng lịch vạn niên
Xây dựng ứng dụng lịch vạn niên
Video hướng dẫn các bạn cách xây dựng ứng dụng hiển thị năm âm lịch phù hợp với năm dương lịch được chọn.
Ứng dụng xác định ngày tháng trong tuần
Ứng dụng xác định ngày tháng trong tuần
Video chia sẻ cách xác định ngày tháng trong PHP
Hướng dẫn upload file đồng loạt trong PHP
Hướng dẫn upload file đồng loạt trong PHP
Video hướng dẫn cách upload nhiều file cùng lúc trong PHP
Xây dựng ứng dụng lịch vạn niên (p2)
Xây dựng ứng dụng lịch vạn niên (p2)
Video hướng dẫn các bạn cách xây dựng ứng dụng hiển thị năm âm lịch phù hợp với năm dương lịch được chọn (p2).
Hướng dẫn đăng ký Hosting Free
Hướng dẫn đăng ký Hosting Free
Video chia sẻ cách đăng ký hosting free tại Byet.host
Hướng dẫn validate form cơ bản bằng jQuery
Hướng dẫn validate form cơ bản bằng jQuery
Video chia sẻ cách validate form cơ bản bằng jQuery
Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng Gmail
Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng Gmail
Video hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail nhằm phục vụ cho các chương trình cần xác thực tài khoản Google

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang