Sketchup thiết kế biệt thự
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 1: Nền nhà và tam cấp
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 1: Nền nhà và tam cấp
Bài 1: Nền nhà và biệt thự Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 2: Dựng tường và đục lỗ cửa
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 2: Dựng tường và đục lỗ cửa
Bài 2: Dựng tường và đục lỗ cửa Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 3: Dựng cửa đi và cửa sổ
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 3: Dựng cửa đi và cửa sổ
Bài 3: Dựng cửa đi và cửa sổ Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 4: Dựng cửa đi và cửa sổ (tt)
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 4: Dựng cửa đi và cửa sổ (tt)
Bài 4: Dựng cửa đi và cửa sổ (tt) Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 5: Dựng mái, sê nô và hào chỉ
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 5: Dựng mái, sê nô và hào chỉ
Bài 5: Dựng mái, sê nô và hào chỉ Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 6: Dựng cầu thang
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 6: Dựng cầu thang
Bài 6: Dựng cầu thang Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 7: Dựng lan can cầu thang
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 7: Dựng lan can cầu thang
Bài 7: Dựng lan can cầu thang Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 8: Dựng lan can ban công
Sketchup thiết kế biệt thự - Bài 8: Dựng lan can ban công
Bài 8: Dựng lan can ban công Khóa học sketchup & vray cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết về kỹ thuật dựng hình phối cảnh nhà phố và biệt thự phố và các công trình kiến trúc khác, một vài công trình ngoại thất tiêu biểu được dựng và Render bằng Sketchup...

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

messenger
Trở lên đầu trang