Sử dụng trình chiếu nâng cao

Lập kế hoạch cho việc trình chiếu
Tìm hiểu về bối cảnh trình chiếu
 1. Hiểu về người nghe, vị trí diễn giả, ánh sáng, trang thiết bị trình chiếu.
Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu quả
 1. Biết cách xây dựng dàn bài (outline) trình chiếu hợp lý, dự kiến các điểm nhấn mạnh, các hiệu ứng sẽ sử dụng.
 2. Biết cách phân bố thời gian cho từng mục nội dung, cho mỗi trang chiếu.
 3. Hiểu vai trò của việc dùng đồ họa kết hợp với văn bản và mức độ chi tiết khi sử dụng đồ họa.
 4. Hiểu tầm quan trọng của việc tạo các hiệu ứng thị giác (dùng mẫu thiết kế nhất quán, độ tương phản màu hợp lý).
 5. Biết hiệu quả của việc chọn cỡ, phông chữ, dáng chữ, màu. Biết cách tiết chế sử dụng hiệu ứng động hoặc hiệu ứng chuyển trang.
Trang thuyết trình chủ và các mẫu
Trang thuyết trình chủ (trang chủ)
 1. Biết cách sử dụng một trang thuyết trình chủ (master slide) mới, tiêu đề chủ mới cho bài trình chiếu.
 2. Biết biên tập phần trình bày của trang chủ: phông chữ, định dạng đánh dấu đầu dòng (bullet), màu nền, hiệu ứng, khung (placeholder) trong trình bày trang chủ.
Mẫu
 1. Biết cách sử dụng mẫu (template) đang có và tạo mẫu mới.
 2. Biết cách sửa đổi thiết kế nền (theme) cho mẫu đang dùng.
Các đối tượng đồ họa
Định dạng các đối tượng đồ họa, tranh ảnh
 1. Biết cách áp dụng các hiệu ứng cao cấp cho đối tượng đồ họa như tạo nền, trong suốt, 3D.
 2. Biết cách lấy và áp dụng định dạng của một đối tượng đồ họa cho đối tượng đồ họa khác. Biết cách thay đổi định dạng ngầm định cho đối tượng đồ họa mới.
 3. Biết cách chỉnh sửa độ chói và độ tương phản; thay đổi màu, khôi phục màu gốc; sử dụng định dạng khác nhau.
Xử lý các đối tượng đồ họa
 1. Biết cách làm hiện/ẩn các thước, lưới và thông tin chỉ dẫn; đặt/thôi đặt đối tượng trên nền lưới; định vị đối tượng đồ họa vào trang chiếu nhờ các tọa độ ngang, dọc; sắp đặt đối tượng đồ họa theo hướng ngang/dọc của trang chiếu; hiện/ẩn các hình nền trong trang chiếu.
 2. Biết cách sao chép, thu phóng đối tượng đồ họa; lưu đối tượng đồ họa theo kiểu tệp .bmp, .gif, .jpeg, .png.
 3. Biết cách chuyển đổi ảnh thành đối tượng vẽ và biên tập nó.
Sử dụng đồ thị, sơ đồ
 1. Biết cách định dạng tiêu đề, ghi chú, nhãn (dữ liệu, trục); thay đổi kiểu đồ thị cho tập dữ liệu xác định; thay đổi cách bố trí, sắp xếp các cột, thanh trong một đồ thị.
 2. Biết cách định dạng cột, thanh, các giới hạn để in/hiển thị một ảnh; thay đổi tỉ lệ trên các trục: cực tiểu - cực đại (min-max), khoảng đánh dấu và hiện số.
 3. Biết cách tạo đồ thị bằng các công cụ có sẵn.
 4. Biết cách thêm, di chuyển, xóa các bóng trên đồ thị; thêm, di chuyển, xóa các ký hiệu kết nối trên sơ đồ khối.
Đa phương tiện trong trang chiếu: âm thanh, đoạn phim, hoạt hình
 1. Biết cách chèn đoạn phim (video clip), ảnh, âm thanh.
 2. Biết cách cài đặt và thay đổi hiệu ứng hoạt hình, trình tự xuất hiện.
 3. Biết cách thay đổi trình tự xuất hiện các phần tử của một đồ thị.
Liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang chiếu, bản trình chiếu
Liên kết, nhúng
 1. Biết cách nhập, biên tập, xóa siêu liên kết trong bài trình chiếu. Biết cách chèn một nút thao tác (action button); thay đổi thiết đặt để chuyển đến các trang chiếu, bản trình chiếu, têp, địa chỉ URL cho trước.
 2. Biết cách tạo, cập nhật, xóa liên kết dữ liệu vào trong trang chiếu và thể hiện liên kết này như một đối tượng, biểu tượng; nhập ảnh từ một tệp qua liên kết đến tệp đó.
 3. Biết cách nhúng dữ liệu vào trang chiếu và thể hiện nó như một đối tượng; biết cách biên tập, xóa dữ liệu nhúng.
Nhập, xuất
 1. Biết cách trộn các trang chiếu, cả một bản trình chiếu, văn bản liệt kê tóm tắt vào bản trình chiếu hiện tại.
 2. Biết cách lưu các trang chiếu thành các tệp dạng gif, jpeg, bmp.
Quản lý các bản trình chiếu
Trình chiếu theo yêu cầu
 1. Biết cách tạo, đặt tên, thể hiện một bản trình chiếu theo yêu cầu.
 2. Biết cách sao chép, biên tập, xóa một bản trình chiếu theo yêu cầu.
Thiết lập cách thức trình bày
 1. Biết cách cài đặt/hủy cài đặt về thời gian cho việc chuyển các trang chiếu.
 2. Biết cách thay đổi các cách thức trình chiếu (trình chiếu lặp quay vòng liên tiếp các trang chiếu; chuyển trang bằng tay hoặc theo thời gian định sẵn; kích hoạt hoạt hình).
Kiểm soát việc chiếu các trang
 1. Biết cách thêm, sửa ghi chú khi trình bày.
 2. Biết cách thể hiện màn hình đen hoặc trắng khi trình chiếu; tạm ngừng, khởi động trở lại, kết thúc trình chiếu.
Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

messenger
Trở lên đầu trang