PHP cơ bản - Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql

PHP cơ bản - Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql

Tiếp theo của phần mềm PHP cơ bản KEY xin chia sẽ với các bạn Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 1

Mysql là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở. Mysql cũng có cùng một cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ SQL. Nhưng Mysql không bao quát toàn bộ những câu truy vấn cao cấp như SQL. Về bản chất Mysql chỉ đáp ứng việc truy xuất đơn giản trong quá trình vận hành của website nhưng hầu hết có thể giải quyết các bài toán trong PHP.

1 - Cách khởi động và sử dụng MYSQL.

Chúng ta sử dụng command như sau:

Mysql –hname –uuser –ppass

Để truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Hoặc sử dụng bộ appserv để vào nhanh hơn theo đường dẫn sau:

Start/ Appserv/ Mysql command Line client

Sau đó nhập password mà chúng ta đã đặt vào.

Nếu bạn chưa cài Appserv thì có thể tham khảo tại: http://lmt.com.vn/home/php/php-tool/item/344-cau-hinh-va-cai-dat-php.html

2 - Những định nghĩa cơ bản:

a) Định nghĩa cơ sở dữ liệu, bảng, cột:

Cơ sở dữ liệu: là tên của cơ sở dữ liệu chúng ta muốn sử dụng

Bảng: Là 1 bảng giá trị nằm trong cơ sở dữ liệu.

Cột là 1 giá trị nằm trong bảng. Dùng để lưu trữ các trường dữ liệu.

Thuộc tính

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 2

Như vậy ta có thể hiểu như sau:

1 cơ sở dữ liệu có thể bao gồm nhiều bảng.

1 bảng có thể bao gồm nhiều cột

1 cột có thể có hoặc không có những thuộc tính.

b) Định nghĩa 1 số thuật ngữ:

NULL : Giá trị cho phép rỗng.

AUTO_INCREMENT : Cho phép giá trị tăng dần (tự động).

UNSIGNED : Phải là số nguyên dương

PRIMARY KEY : Cho phép nó là khóa chính trong bảng.

c) Loại dữ liệu trong Mysql:

Ở đây chúng tả chỉ giới thiệu 1 số loại thông dụng: 1 số dữ liệu khác có thể tham khảo trên trang chủ của mysql.

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 2

3 - Những cú pháp cơ bản:

Cú pháp tạo 1 cơ sở dữ liệu:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 3

Cú pháp tạo 1 bảng trong cơ sở dữ liệu:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 4

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 5

Hiển thị có bao nhiều bảng: show tables;

Hiển thị có bao nhiêu cột trong bảng: show columns from table;

Thêm 1 cột vào bảng :

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 6

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 7

4 - Thêm giá trị vào bảng:

Cú pháp:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 8

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 9

5 - Truy xuất dữ liệu:

Cú pháp:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 10

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 11

6 - Truy xuất dữ liệu với điều kiện:

Cú pháp:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 12

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 13

7 - Truy cập dữ liệu và sắp xếp theo trình tự:

Cú pháp:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 14

Trong đó quy ước sắp xếp bao gồm hai thông số là ASC (từ trên xuống dưới), DESC (từ dưới lên trên).

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 15

8 - Truy cập dữ liệu có giới hạn :

Cú pháp:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 16

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 17

9 - Cập nhật dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 18

Nếu không có ràng buộc điều kiện, chúng sẽ cập nhật toàn bộ giá trị mới của các record trong bảng.

Ví dụ:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 19

10 - Xóa dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 20

Nếu không có ràng buộc điều kiện, chúng sẽ xó toàn bộ giá trị của các record trong bảng.

Ví dụ

Bài 8: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql 21

Cùng chủ đề này

Nếu bạn có nhu cầu học khóa học Kỹ thuật lập trình PHP  vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY để xem chi tiết về khóa học hoặc NHẤP VÀO ĐÂY để gửi thắc mắc về khóa học của bạn cho chúng tôi.

Trung Tâm TIN HỌC KEY

ĐC    : 203-205 Lê Trọng Tấn – Sơn Kỳ - Tân Phú – TPHCM

ĐT    : (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận
Từ khóa tìm kiếm

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

Trở lên đầu trang