Xác định chi phí nguyên vật liệu.


Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là khoản chỉ phí gắn liền với nguyên vật liệu( VL chính và VL phụ) xuất dùng để sản xuất sản phẩm ở một chu kỳ tính giá thành.

  

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là tài khoản 621, để tính đúng tài khoản này thì nhất thiết giá nhập kho nguyên vật liệu xuất dùng phải được tính hết sức chính xác khi đó áp dụng phương  pháp xuất mà doanh nghiệp đang sử dụng thì chi phí 621 sẻ được tính đúng

Nợ 621/ có 152

Ngoài ra còn nên chú ý trường hợp vật liệu xuất dùng không hết trong quá trình sản xuất sản phẩm, nghĩa là vật liệu xuất dùng để sản xuất chưa được sử dụng thì phải loại trừ chi phí này ra thông qua định khoản

Nợ 152/ Có 621

Trường hợp vật liệu mua dùng trực tiếp không qua nhập kho cũng được ghi nhận là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, thông qua định khoản

Nợ 621/Có 111,112,331…             

Cuối kỳ tập hợp chi phí 621 =   tổng Nợ 621 – tổng Có 621, đây chính là tổng chi phí nguyên vật liệu xuất dùng trong kỳ để sản xuất sản phẩm

 Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn : key.com.vn

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan