Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại là một khoản thuế phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế như khoản thu nhập tính thuế theo quý nhưng đến cuối năm tài chính thì % thuế suất áp dụng lại lớn hơn hoặc nhỏ hơn % thuế suất đã được tạm tính ở các quý trước khi đó sẽ phát sinh khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong doanh nghiệp.


                   Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại


1.  Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm khi đó kế toán ghi bổ sung số thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

  Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

               Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

 

2.  Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm khi đó kế toán chỉ ghi giảm số thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

   Nợ TK 347 – Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận