Hạch toán tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là một loại tai sản mà doanh nghiệp đầu tư nhắm nâng cao năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh trên thị trường, việc đâu tư cũng như theo dõi tài sản này cũng hết sức khó khăn cho kế toán trong việc đánh giá giá trị của tài sản, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn một số hạch toán tài sản cố định vô hình trong doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp mua một tài sản cố định vô hình

Nợ 213 (nguyên giá)

Nợ 133 ( thuế GTGT nếu có)

Có 111, 112,331,141,…..( tổng trị giá thanh toán)


2. Doanh nghiệp mua tài sản cố định vô hình theo phương thức trả góp

+ khi nhân tài sản vô hình

Nợ 213 ( nguyên giá theo giá trả ngay)

Nợ 142,242 (chi phí lãi trả góp mà doanh nghiệp phải chịu)

Nợ 133 ( thuế GTGT nếu có)

Có 331  ( tổng giá trị thanh toán theo giá trả góp)

             + Định kỳ trả tiền

Nợ 111,112 (tiền thanh toán từng kỳ)

Có 331 (tiền thanh toán từng kỳ)

Phân bổ chi phí lãi trả góp

Nợ 635 (chi phí lãi phân bổ từng kỳ)

Có 142,242 (chi phí lãi phân bổ từng kỳ)


3. Tài sản cố định vô hình nhận về thông qua trao đổi bằng một tài sản cố định vô hình khác của doanh nghiệp

             + giá trị bằng nhau

Nợ 213 ( nguyên giá nhận được từ tài sản vô hình được nhận

Nợ 214 ( giá trị đã hao mòn nếu có)

Có 213 ( nguyên giá tài sản vô hình đem trao đổi

             + giá trị nhân được lớn hơn giá trị đem trao đổi

Nợ 213 ( giá trị của tài sản vô hình nhận được)

Nợ 214  ( giá trị hao mòn nếu có của tài sản đem đi trao đổi)

Có 213 ( nguyên giá của tài sản vô hình đem trao đổi)

Có 711 (phần chênh lệnh giữa nguyên giá tài sản nhận được lớn hơn nguyên giá trao đổi)

             + Giá trị nhận được nhỏ hơn giá trị trao đổi

Nợ 213 ( giá trị của tài sản vô hình nhận được)

Nợ 811 (phần chênh lệnh giữa nguyên giá tài sản nhận được nhỏ hơn nguyên giá trao đổi)

Nợ 214 ( giá trị hao mòn nếu có của tài sản đem đi trao đổi)

Có 213 ( nguyên giá của tài sản vô hình đem trao đổi)


4. Khi nhận được vốn góp liên doanh, cấp, …. Bằng một tài sản cố định vô hình

Nợ 213 ( giá trị của tài sản cố định vô hình được chấp nhận)

Có 411  ( giá trị của tài sản cố định vô hình được chấp nhận)


5.Doanh nghiêp được tài trợ, biếu tặng một tài sản cố định vô hình

Nợ 213 ( giá trị của tài sản cố định vô hình)

Có 711  ( giá trị của tài sản cố định vô hình)


6. Doanh nghiệp dùng tài sản cố định vô hình đêm góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con

             + Nếu giá được chấp thuận lớn hơn giá trị của tài sản đem góp

Nợ 221,222,223 ( nguyên giá được chấp thuân)

Nợ 214 (giá trị hao mòn nếu có)

Có 213 ( nguyên giá tài sản cố định vô hình)

Có 515 (chênh lệch giữa giá được chấp thuận lớn hơn nguyên giá)

             + Nếu giá trị chấp thuận nhỏ hơn nguyên giá đem góp

Nợ 221,222,223 ( nguyên giá được chấp thuân)

Nợ 635 (chênh lệch giữa giá được chấp thuận nhỏ hơn nguyên giá)

Nợ 214 (giá trị hao mòn nếu có)

Có 213 ( nguyên giá tài sản cố định vô hình)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan