Đầu tư xây dựng tài sản.


Đầu tư xây dựng tài sản là việc doanh nghiệp đầu tư vào tài sản nhầm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như nâng cao tiềm lực kinh tế của mình, sau đây KEY AS xin chia sẽ sơ đồ hạch toán và một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi doanh nghiệp đầu tư xâu dựng tài sản.

đầu tư xâu dựng tài sản


1. Doanh nghiệp nhận bàn giao tài sản do bên xây dựng bàn giao

Nợ 241   (giá trị thực tế của tài sản)

Nơ 133  (thuế gtgt)

Có 331  (tổng trị giá của tài sản nhận bàn giao)

2. Doanh nghiệp xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ để đâu tư xây dựng mới tài sản

Nợ 241  (giá trị xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ)

Có 152,153  (giá trị xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ)

3. Doanh nghiệp chi tiền để đầu tư xây dựng mới tài sản

Nợ 241  (số tiền thực tế chi cho hoạt động xây dựng mới)

Nợ 133    (thuế gtgt nếu có)

Có 111,112    (số tiền thực tế chi cho hoạt động xây dựng mới)

4. Lãi lỗ tỷ giá trong quá trình đầu tư xây dựng bằng ngoại tệ

+  Nếu lãi

Nợ 241  (trị giá lúc ghi nhận chi phí xây dựng)

Có 112 ,331  (số tiền chi tính theo tỷ giá thực tế)

Có 413  (số tiền lãi tỷ giá)

+ Nếu lỗ

Nợ 241  (trị giá lúc ghi nhận chi phí)

Nợ 413  (lỗ tỷ giá)

Có 112,331   (tỷ giá thực tế)

5. Các khoản thu hồi từ việc đầu tư xây dựng ghi giảm chi phí công việc đầu tư xây dựng

Nợ 111,112,152,…  (giá trị thu hồi)

Có 241   (giá trị thu hồi)

6. Khi việc đầu tư xây dựng mới hoàn thành giá trị được phê duyệt kết chuyển vào giá trị tài sản

Nợ 211    (giá trị được phê duyệt của công trình đầu tư xây dựng mới)

Có 241   (giá trị được phê duyệt của công trình đầu tư xây dựng mới)

7. Khi giá trị quyết toán nhỏ hơn giá trị thực tế của việc đầu tư xây dựng

Nợ 211   (giá trị được phê duyệt)

Nợ 138    (chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị được duyệt)

Có 241   (giá trị thực tế phát sinh khi đầu tư xây dựng)

8. Nếu việc đầu tư xây dựng mới được tài trợ từ các quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển thì khi kết chuyển chi phí được duyệt của công trình thì kế toán đồng thới hạch toán thêm định khoản kết chuyển giảm các quỹ tài trợ vào tăng nguồn vốn kinh doanh

Nợ 414,441   (giá trị được duyệt của tài sản)

Có 411  (giá trị được duyệt của tài sản)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán

cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ

thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan