Hạch toán hàng khuyến mãi.


Hạch toán hàng khuyến mại bằng hàng hóa

Trường hợp cơ sở mua hàng được bên bán thưởng khuyến mại bằng hàng (hoặc bằng tiền) thì giá trị hàng khuyến mại được tính vào thu nhập khác.

Khi bán hàng có khuyến mại bằng hàng cơ sở kinh doanh phải sử dụng hóa đơn GTGT theo quy định và ghi nhận là doanh thu nội bộ:

Hạch toán hàng khuyến mại bằng hàng hóa như sau:

Nợ 641

        Có 512

Nợ 632

       Có 156

- Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa khi mua hàng về để bán được bên bán xuất kèm cả hàng hóa khuyến mại để cơ sở bán hàng thưởng khuyến mại cho người mua khi mua hàng thì cơ sở kinh doanh hàng hóa chỉ là người nhận hộ để khuyến mại cho khách hàng theo quy định của bên bán hàng, vì vậy, hàng khuyến mại không tính vào thu nhập khác, cơ sở kinh doanh hàng hóa theo dõi trên sổ kế toán (TK 002) lượng hàng nhập xuất khuyến mại. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện khuyến mại theo đúng quy định của bên bán hàng, khi bán hàng có kèm hàng khuyến mại phải phản ánh trên hóa đơn theo quy định tại Điểm 5.6, mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, nếu cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng quy định của bên giao hàng hoặc có khuyến mại nhưng không ghi trên hóa đơn thì giá trị hàng khuyến mại đó được tính vào thu nhập khác để tính thuế TNDN. Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn :Công văn số 1126/CT-TTLT 

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Đăng nhận xét - bình luận