Định khoản lợi nhuận

Lợi nhuận là một khoản thu nhập sau thuế của doanh nghiệp sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh việc phát sinh các khoản lợi nhuận cũng như việc dùng lợi nhuận vào các yêu cầu của doanh nghiệp cần được theo dõi và hạch toán đúng đắn, sau đây KEY AS xin chia sẻ một số hạch toán phát sinh liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh

+ Nếu có lãi

Nợ  911   (số lợi nhuận phát sinh trong kỳ)

Có 421  (số lợi nhuận phát sinh trong kỳ)

+ Nếu lỗ

Nợ  421 (số lỗ phát sinh trong kỳ)

Có  911 (số lỗ phát sinh trong kỳ)

2. Doanh nghiệp thông báo chia lãi cho các nhà đầu tư

+ Khi doanh nghiệp thông báo

Nợ  421 (tổng số tiền chia lãi cho nhà đầu tư)

Có 338 (tổng số tiền chia lãi cho nhà đầu tư)

+ Khi doanh nghiệp trả tiền lãi cho nhà đầu tư

Nợ 338  (tổng số tiền chia lãi cho nhà đầu tư)

Có 111,112,... (tổng số tiền chia lãi cho nhà đầu tư)

3. Doanh nghiệp trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính,.....

Nợ 421   (số tiền trích lập các quỹ)

Có 353,414 415,441,....  (số tiền trích lập các quỹ)

4. Doanh nghiệp dùng lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Nợ 421 (số tiền lãi bổ sung vốn kinh doanh)

Có 411   (số tiền lãi bổ sung vốn kinh doanh)

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan