Hạch toán chi phí quản lý

Chi phí quản lý là một khoản chi phí phát sinh gắn liền với bộ phận quản lý của doanh nghiệp do đó cần được theo dõi và hạch toán, sau đây KEY AS xin chia sẽ sơ đồ hạch toán và một số nghiệp vụ liên quan đến chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Hạch toán chi phí quản lý


1. Chi phí vật liệu, ccdc dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

Nợ 642    (trị giá xuất kho NVL, CCDC)

Có 152,153    (trị giá xuất kho NVL, CCDC)

2. Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí quản lý

Nợ 642  (tiền lương và các khoản trích lương tính vào chi phí)

Có 334,338   (tiền lương và các khoản trích lương tính vào chi phí)

3. Khấu hao tài sản cố định dùng ở bộ phần quản lý doanh nghiệp

Nợ 642   (chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận quản lý)

Có 214   (chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận quản lý)

4. Trích trước tiền lương nghỉ phép, trích trước các khoản phải trả người lao động, trích trước chi phí sửa chưa tài sản ở bộ phận quản lý

Nợ 642   (chi phí  các khoản trích trước)

Có 335v  (chi phí  các khoản trích trước)

5. Phân bổ chi phí trả trước ở bộ phận quản lý

Nợ 642 (chi phí trả trước phân bổ từng kỳ)

Có 142,242   (chi phí trả trước phân bổ từng kỳ)

6. Dich vụ, chi phí mua ngoài dùng ở bộ phận quản lý

Nợ 642   (chi phí mua ngoài dùng cho bộ phận quản lý)

Nợ 133   (thuế gtgt nếu có)

Có 111,112,331   (chi phí mua ngoài dùng cho bộ phận quản lý)

7. trích các khoản dự phòng tính vào chi phí quản lý

Nợ 642   (chi phí các khoản dự phòng)

Có 139,129,159,.... (chi phí các khoản dự phòng)

8. Các khoản làm giảm chi phí quản lý

Nợ 111,112,131,138,141,… (các khoản làm giảm chi phí quản lý)

Có 642    (các khoản làm giảm chi phí quản lý)

9. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí quản lý để xác định kết quả kinh doanh

Nợ 911  (tổng chi phí quản lý thực tế phát sinh trong kỳ)

Có 642   (tổng chi phí quản lý thực tế phát sinh trong kỳ)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán

cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ

thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan