Phân biệt thuê tài chính và thuê hoạt động

Thuê tài chính thuê hoạt động là một khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để thuê tài sản nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh, việc phân biệt được khoản chi phí thuê này hết sức cần thiết đối với kế toán, sau đây KEY AS xin chia sẽ cách phân biệt tài sản thuê tài chính tài sản thuê hoạt động trong doanh nghiệp.


Phân biệt tài sản thuê tài chính và tài sản thuê hoạt động


+ Tài sản thuê tài chính

Giá trị của hợp đồng thuê tài chính lớn hơn hoặc bằng với giá trị của tài sản thuê tài chính

Bên đi thuê nếu hết hợp đồng hoặc chưa hết hợp đồng nếu có nhu cầu cần mua lại tài sản thuê tài  sẽ được quyền yêu cầu bên cho thuê bán lại tài sản mà bên đi thuê đã thuê trước đó

Bên cho thuê sẽ chuyển giao quyền sữ dụng cũng như quyền sở hữu tài sản thuê tài chính cho bên đi thuê sao khi hợp đồng thuê tài chính được ký

Tất cả các khoản chi phí liên quan đến tài sản thuê tài chính đều do bên đi thuê chịu

Bên đi thuê có nghĩa vụ định kỳ thanh toán tiền thuê cho bên cho thuê tài chính.

Bên đi thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê tài chính khi chưa có sự đồng ý của bên cho thuê.


+ Tài sản thuê hoạt động

Giá trị hợp đồng nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị của tài sản thuê hoạt động

Bên đi thuê có nghĩa vụ định kỳ trả tiền thuê tài sản cho bên cho thuê

Bên cho thuê chỉ chuyên giao quyền sử dụng cho bên đi thuê không chuyển giao quyền sở hữu

Các chi phí phát sinh trong quá trình cho thuê sẽ do một trong hai bên chịu theo hợp đồng thuê tài sản hoạt động mà hai bên đã tham gia ký kết

Bên đi thuê có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nếu tài sản thuê hoạt động không còn đáp ứng theo yêu cầu của bên đi thuê.


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận