Giá thành sản xuất


Giá thành sản xuất là việc tập hợp chi phí cho toàn bộ quá trình sản xuất, việc tập hợp này được xác định thông qua việc hạch toán các chi phí, sau đây KEY AS xin chia sẻ một số hạch toán tập hợp giá thành sản xuất ở doanh nghiệp


1. Đầu kỳ doanh nghiệp hạch toán kết chuyển toàn bộ chi phí dở dang đầu kỳ sang tài khoản giá thành sản xuất.

            Nợ TK 631   (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ)

                        Có TK 154   (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ)


2. Cuối kỳ doanh nghiệp tiến hành kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ vào tài khoản tính giá thành sản xuất:

            Nợ TK 631   (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ)

                        Có TK 621 (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ)


 3. Cuối kỳ doanh nghiệp kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất

Nợ TK 631   (chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ)

                        Có TK 622   (chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ)


4. Cuối kỳ doanh nghiệp kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản tính giá thành sản xuất.

+ Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho tính giá thành sản xuất)

Nợ TK 631  (chi phí sản xuất chung được phân bổ tính giá thành sản xuất)

                       Có TK 627  (chi phí sản xuất chung được phân bổ tính giá thành sản xuất)

+ Chi phí sản xuất không được phân bôt vào tính giá thành sản xuất sẻ được đưa vào giá vốn trong kỳ

Nợ 632  (chi phí sản xuất chung không được phân bổ và tính vào giá vốn)

Có 627  (chi phí sản xuất chung không được phân bổ và tính vào giá vốn)


5. Cuối kỳ doanh nghiệp xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Nợ TK 154    (chi phí sản xuất kinh doanh dở dangcuối kỳ)

                        Có TK 631  (chi phí sản xuất kinh doanh dở dangcuối kỳ)


6. Cuối kỳ doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ.

Nợ TK 632   (giá thành sản xuất trong kỳ)

                       Có TK 631   (giá thành sản xuất trong kỳ)

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan