Hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện là một khoản doanh thu mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể thu được trong tương lại, đó là một khoản thu nhập phát sinh trong doanh nghiệp thông qua quá trình bán hàng trả chậm, cho thuê tài chính..., sau đây KEY AS xin chi sẻ một số nghiệp vụ phát sinh doanh thu chưa thực hiện ở doanh nghiệp.


1. Doanh nghiệp cho thuê tài chính tài sản.

+ Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo pp  khấu trừ

·         Doanh nghiệp nhận được tiền thuê trong một khoản thời gian dài

 Nợ  111, 112,... (tổng số tiền nhận trư­ớc)

Có  3387 (giá cho thuê ch­ưa có thuế GTGT)

Có 3331  (thuế GTGT phải nộp)

·         Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từng kỳ

Nợ  3387   (doanh thu từng kỳ phân bổ)

Có 511  (doanh thu từng kỳ phân bổ)

·         Đơn vị đi thuê không tiếp tục thuê tài sản của doanh nghiệp và doanh nghiệp trả lại khoản tiền thuê đã nhận trước của đơn vị đi thuê

Nợ TK 3387 (số tiền trả lại chưa thuế cho bên đi thuê)

Nợ TK 3331 (Số tiền trả lại cho ng­ười đi thuê)

Có các TK 111, 112,...( tổng số tiền trả lại cho bêb đi thuê).

+ Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo pp  trực tiếp

·         Doanh nghiệp nhận được tiền thuê trong một khoản thời gian dài

 Nợ  111, 112,... (tổng số tiền nhận trư­ớc)

Có  3387 (tổng số tiền nhận trư­ớc)

·         Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từng kỳ

Nợ  3387   (doanh thu từng kỳ phân bổ)

Có 511  (doanh thu từng kỳ phân bổ)

·         Đơn vị đi thuê không tiếp tục thuê tài sản của doanh nghiệp và doanh nghiệp trả lại khoản tiền thuê đã nhận trước của đơn vị đi thuê

Nợ  3387 ( tổng số tiền trả lại cho bên đi thuê).

Có  111, 112,... ( tổng số tiền trả lại cho bên đi thuê).

·         Doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp

Nợ 511 ( doanh thu từ việc cho thuế )

Có 3331  ( số thuế GTGT phải nộp từ hoạt động cho thuê)


2. Doanh nghiệp bán hàng trả chậm và trả góp.

+ Doanh nghiệp nộp thuế theo pp khấu trừ

·         Khi doanh nghiệp xuất bán

Nợ  111, 112,131,... (tổng giá trị theo giá trả chậm, trả góp)

Có TK 511 (  doanh thu theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có 3387  (chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có  3331 ( thuế GTGT)

·         Doanh nghiệp nhận được tiền vào từng kỳ

Nợ 3387 (phân bổ doanh thu chưa thực hiện từng kỳ)

Có 515   (phân bổ doanh thu chưa thực hiện từng kỳ)

Nợ 111,112,...  ( số tiền người mua trả từng kỳ)

Có 131 ( số tiền người mua trả từng kỳ)

+ Doanh nghiệp nộp thuế theo pp trực tiếp

·         Khi doanh nghiệp xuất bán

Nợ  111, 112,131,... (tổng tiền phải thu)

Có TK 511 (  doanh thu theo giá bán trả tiền ngay)

Có 3387  (chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay)

·         Doanh nghiệp nhận được tiền vào từng kỳ

Nợ 3387 (phân bổ doanh thu chưa thực hiện từng kỳ)

Có 515   (phân bổ doanh thu chưa thực hiện từng kỳ)

Nợ 111,112,...  ( số tiền người mua trả từng kỳ)

Có 131 ( số tiền người mua trả từng kỳ)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan