Hạch toán đầu tư dài hạn khác

Đầu tư dài hạn khác là một khoản đầu tư của doanh nghiệp nhằm mục đích đem lại lợi nhuận trong tương lai, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn một số hạch toán đầu tư dài hạn khác ở doanh nghiệp.


1. Khi cho đơn vị khác vay vốn có thời hạn trên một năm.

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác

                        Có các TK 111, 112, …                 


2. Định kỳ xác định số lãi cho vay được nhận trong kỳ.

            Nợ các TK 111, 112,… (thu tiền ngay)

            Nợ TK 138 - Phải thu khác (chưa nhận được tiền ngay)

           Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.( lãi cho vay vốn).


3. Các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ.

            Nợ các TK 111, 112,... (thu tiền ngay)

                        Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.     

                  Hạch toán đầu tư dài hạn khác Hạch toán đầu tư dài hạn khác

4. Thu hồi số vốn gốc và lãi cho vay, ghi:

            Nợ các TK 111, 112,… (Số tiền gốc và lãi cho vay)

                        Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Số tiền gốc)

                         Có TK 515  Doanh thu hoạt động tài chính(Số tiền lãi).       


5. Khi mua trái phiếu của một đơn vị khác trên một năm.

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác

                        Có các TK 111, 112,…          

 Định kỳ ghi doanh thu tiền lãi:

Nợ các TK 111, 112 (Nếu đã thu tiền)

Nợ TK 138- Phải thu khác (Nếu chưa thu tiền)

            Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.


6. Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

           Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác.


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận