Hạch toán chi phí công ty san lấp.


Chi phí san lấp là toàn bộ khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện hợp đồng san lấp đã ký với một đơn vị nào đó và quá trình tập hợp khoản chi phí này gắn liền với từng hợp đồng cụ thể, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn phương pháp hạch toán chi phí ở công ty san lấp.

Theo hợp đồng đã ký công ty san lấp tiến hành hoạt động san lấp và tất cả khoản chi phí này được kế toán theo dõi cho từng công trình từng khoản mục cụ thể

+ Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 48 của tài chính thì kế toán tập hợp tất cả các khoản chi phí này vào tài khoản 154

Nợ 154

Có 111,112,331,152, 214, ……

   Khi hợp đồng hoàn thành kế toán kết chuyển khoản chi phí từ 154 sang 632 để tính giá vốn

Nợ 632

Có 154


                    


+ Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 15 của bộ tài chính thì kế toán phân loại từng chi phí và đưa vào các tài khoản loại 6

Chi phí vật liệu

Nợ 621

Có 152

Chi phí nhân công san lấp

Nợ 622

Có 334,338,…

Khấu hao máy thi công, chi phí mua ngoài, ….

Nợ 623

Có 214,111,331,152,153, …

Khi hợp đồng hoàn thành kế toán tập hợp chi phí và xác định giá vốn

Nợ 632

Có 621

Có 622

Có 627

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan