Xác định kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là việc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp việc kinh doanh mang lại hiểu quả hay không hiệu quả, sau đây KEY AS xin chia sẻ một số hạch toán xác định kết quả kinh doanh trong một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp


1. Cuối kỳ doanh nghiệp kết chuyển doanh thu thuần vào xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 511 (Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ)

Nợ TK 512  (Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ nội bộ)

Có TK 911  (tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ)


2. Cuối kỳ doanh nghiệp kết chuyển giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ vào xác định kết quả kinh doanh.

Nợ TK 911 (tổng  giá vốn)

Có TK 632  (tổng  giá vốn)


3. Cuối kỳ doanh nghiệp kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác vào xác định kết quả kinh doanh.

Nợ TK 515  ( tổng doanh thu hoạt động tài chính)

Nợ TK 711  (tổng doanh thu khác)

Có TK 911   ( tổng doanh thu hoạt động tài chínhvà doanh thu khác)


4. Cuối kỳ doanh nghiệp kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác vào xác định kết quả kinh doanh.

Nợ TK 911 ( tổng chi phí tài chínhvà chi phí khác)

Có TK 635 ( tổng chi phí tài chính)

Có TK 811  (tổng chi phí khác)


5. Doanh nghiệp kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nợ TK 911   ( tổng chi phí tài chính)

Có TK 8211 (chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp)


6. Doanh nghiệp kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại vào xác định kết quả kinh doanh.

+ Nếu bên Nợ lớn hơn bên Có (8212):

Nợ TK 911   (chi phí thuế thu nhập hoãn lại)   

     Có TK 8212  (chi phí thuế thu nhập hoãn lại)   

+ Nếu bên Nợ nhỏ hơn bên Có (8212)

Nợ TK 8212 (chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại)

 Có TK 911  (chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại).


7. Doanh nghiệp kết chuyển chi phí bán hàng.

Nợ TK 911   ( chi phí bán hàng)

Có TK 641   ( chi phí bán hàng)


8. Doanh nghiệp kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nợ TK 911   (chi phí quản lý doanh nghiệp)

Có TK 642  (chi phí quản lý doanh nghiệp)


9. Xác định kết quả  kinh doanh

+ Nếu bên nợ 911 nhỏ hơn có 911

Nợ TK 911  (có 911 trừ nợ 911)

Có TK 421  (có 911 trừ nợ 911)

+ Nếu bên nợ 911 lớn hơn bên có 911

Nợ 421  ( nợ 911 trừ có 911)

Có 911  ( nợ 911 trừ có 911)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan