LUẬT VÀ NGHỊ ĐINH KẾ TOÁN CẦN BIẾT

LUẬT

1. Luật kế toán 2003 (còn hiệu lực đến ngày 31/12/2016).

2. Luật kế toán 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

3. Bộ luật lao động 2012.

4. Luật bảo hiểm xã hội 2014.

5. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

6. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013

7. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014.

8. Luật sửa đổi Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế 2016

9. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

10. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

11. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

12. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

13. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016  (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016)

14. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 (còn hiệu lực đến 31/8/2016)

15. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

16. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

17. Luật quản lý thuế 2006

18. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

19. Luật Công đoàn 2012

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

2. Nghị định 128/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước (còn hiệu lực đến ngày 31/12/2016)

3. Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

4. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

5. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

6. Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

7. Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

8. Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

9. Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

11. Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

12. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

13. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

14. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

15. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

16. Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

17. Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

18. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

19. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

20. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

21. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi

22. Nghị định 100/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

23. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

24. Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

25. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

26. Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (còn hiệu lực đến 31/8/2016)

27. Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009

28. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

29. Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

30. Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

31. Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

32. Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

33. Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

34. Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

thuvienphapluat.vn

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khoá học kế toán thương mại

Khoá học kế toán sản xuất

khoá học kế toán xây dựng

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan