Hàm SLN trong excel.


Hàm SLN

Tính khấu hao cho một tài sản theo phương pháp đường thẳng (tỷ lệ khấu hao trải đều trong suốt thời hạn sử dụng của tài sản) trong một khoảng thời gian xác định.


Cú pháp
: = SLN(costsalvagelife)

Cost : Giá trị ban đầu của tài sản

Salvage
 : Giá trị thu hồi được của tài sản (hay là giá trị của tài sản sau khi khấu hao)

Life
 : Hạn sử dụng của tài sản.


SLN() dùng công thức sau đây để tính khấu hao:  
Ví dụ
:


= SLN(30000, 7500, 10) = $2,250nguồn : giaiphapexcel

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:


Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận