Hàm EFFECT trong excel:


Hàm EFFECT()

Tính lãi suất thực tế hằng năm cho một khoản đầu tư, biết trước lãi suất danh nghĩa hằng năm và tổng số kỳ thanh toán lãi kép mỗi năm.
Đây là hàm ngược với hàm NOMINAL()


Cú pháp
: = EFFECT(nominal_ratenpery)

Nominal_rate : Lãi suất danh nghĩa hằng năm (phải là một số dương)

Npery
 : Tổng số kỳ phải thanh toán lãi kép mỗi năm.


Lưu ý
:


  Ví dụ
:


= EFFECT(5.25%, 4) = 0.0535 = 5.35%

nguồn : giaiphapexcel

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:


Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan