Hạch toán khấu hao tài sản


Khấu hao là việc trích dần chi phí mua tài sản đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh. Việc trích khấu hao cần được theo dõi và hạch toán chính xác từng thời điểm phát sinh và kết thúc quá trình khấu hao, sau đây KEY AS xin chia sẽ với một số định khoản khấu hao trong doanh nghiệp.

 

1. Định kỳ khấu hao tài sản dùng ở bộ phận xưởng sản xuất

Nợ 627  (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở pxsx)

Có 214  (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở pxsx)

 

2. Định kỳ trích khấu hao ở bộ phận sử dụng máy thi công( công ty xây dựng, san lấp)

Nợ 623   (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở từng trình)

Có 214   (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở từng trình)

 

3. Định kỳ khấu hao ở bộ phận bán hàng

Nợ 641  (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở bộ phận bán hàng)

Có 214   (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở bộ phận bán hàng )

 

4. Định kỳ khấu hao ở bộ phận quản lý

Nợ 642  (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở bộ phận quản lý)

Có 214   (giá trị khấu hao từng kỳ cho từng loại tài sản sd ở bộ phận quản lý)

 

5. Doanh nghiệp khấu hao tài sản đem góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn vào công ty con.

Nợ 214  (số khấu hao lũy kế đã khấu hao)

Nợ 811  (chênh lệch lỗ do giá trị đánh giá thấp hơn giá trị còn lại)

Nợ 222,221,223  (giá trị đánh giá bên góp vốn)

Có 211  (nguyên giá tài sản)

Có 515  (chênh lệch lãi do giá trị góp vốn cao hơn giá trị còn lại của tài sản)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan