Dùng tài sản cố định đầu tư

Việc sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp diễn ra thường xuyên, doanh nghiệp luôn muốn đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất thông qua sản xuất kinh doanh việc đầu tư cũng là một trong những phương án được doanh nghiệp lựa chon, việc đầu tư vào công ty khác thông qua nhiều hình thức, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các  bạn phương pháp đầu tư của doanh nghiệp thông qua góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết bằng tài sản.


Chia sẻ kinh nghiệm hạch toán dùng tài sản cố định đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty con bằng tài sản cố định.

                Dùng tài sản cố định đầu tư

1. khi xuất tài sản cố định đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con

Xóa sổ tài sản

Nợ 214 (giá trị đã trích hao mòn)

Nợ 221,222,223 (giá trị được chấp nhận khi đem góp vốn liên doanh, đâu tư vào công ty con, cty liên kết)

Nợ 811 (giá trị còn lại của tài sản)

Có 211 (nguyên giá tài sản)


Chi phí phát sinh trong quá trình đem tài sản đi góp vốn

Nợ 635 (chi phí  phát sinh)

Nợ 133 (thuế GTGT nếu có)

Có 111,112, 331


2. khi nhận tài sản này lại không góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết.

Khi nhận về

Nợ 211 ( giá trị doanh nghiệp ước tính của tài sản khi nhân về)

Nợ 635 ( giá trị mất đi do quá trình sử dụng )

Có 221,222,223 ( giá trị khi được chấp nhận khi đem góp vốn)


Chi phí phát sinh trong quá trình nhận tài sản góp vốn về doanh nghiệp.

Nợ 635 (chi phí phát sinh khi nhận tài sản)

Nợ 133( thuế GTGT nếu có)

Có 111,112,331

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếTRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận