Định khoản chi tiền mặt

Chi tiền mặt là một khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẽ một số nghiệp vụ chi tiền mặt ở doanh nghiệp. 1. Doanh nghiệp chi tiền mua hàng hóa,NVL, CCDC,…..

Nợ 152,153,211,156,…..  (trị giá mua lô hàng)

Nợ 133  (thuế gtgt nếu có)

Có 111   (tổng trị giá mua lô hàng)

 

2. Doanh nghiệp chi tiền mặt trả nợ cho người bán

Nợ  331  (số tiền chi trả nợ người bán)

Có 111  (số tiền chi trả nợ người bán)

 

3. Doanh nghiệp chi tiền tạm ứng, trả tiền lương các khoản thuế và các khoản phải nộp khác,

Nợ 141, 334,333   (giá trị số tiền chi)

Có 111   (giá trị số tiền chi)

 

4. Doanh nghiệp chi tiền góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đâu tư vào công ty con

Nợ 221,222,223   (giá trị khoản chi để góp vốn,đầu tư)

Có 111   (giá trị khoản chi để góp vốn,đầu tư)

 

5. Doanh nghiệp chi tiền cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn hay dài hạn

Nợ 144,244   (số tiền chi đem cầm cố, ký quỹ,ký cược)

Có 111   (số tiền chi đem cầm cố, ký quỹ,ký cược)

 

6. Dùng tiền mặt trả các khoản chi phí mua ngoài trong doanh nghiệp.

Nợ  621,627,641,642,… (trị giá các khoản chi phí mua ngoài)

Nợ 133 (thuế gtgt)

Có 111   (tổng giá trị khoản tiền chi ra)

 

7. Dùng tiền mặt trả các khoản chi phí trả trước ngắn hạn hay dài hạn.

Nợ 142, 242  (tổng giá trị khoản chi phí trả trước)

Có 111   (tổng giá trị khoản chi phí trả trước)

 

8. Dùng tiền mặt mua các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

Nợ 121, 128, 228   (trị giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn)

Có 111   (trị giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : https://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận