Hàm MATCH kết hợp với hàm dò tìm VLOOKUP

CÚ PHÁP: =MATCH(Lookup_value, lookup_array, [match_type])

►Lookup_value: là một giá trị mà ta muốn hàm match tìm kiếm trong lookup_array và trả về cho ta vị trí của giá trị đó trong lookup_array.

►lookup_array: là một mảng hay còn gọi là tập hợp các ô (Cells) liền kề nhau theo một hàng ngang hoặc một cột dọc, mảng này chứa giá trị phải chứa giá trị lookup_value thì hàm match mới hoạt động và trả về vị trí, nếu không thì sẽ bị lỗi #N/A

►[match_type]: Tham số tùy chọn, hoặc là bỏ trống hoặc là điền 1 trong 3 giá trị sau: 1; 0 và -1

♦ Nếu bỏ trống hoặc điền số 1 ở tham số này thì: Hàm Match sẽ tìm đến giá trị nhỏ hơn gần nhất hoặc trùng khớp với giá trị trong lookup_array. do đó nếu chúng ta sử dụng kiểu match_type này thì phải sort bảng dữ liệu theo thứ tự tăng dần (ascending order) thì mới đạt được kết quả chính xác.

♦ Nếu điền số 0: Kiểu số 0 còn gọi là exact match - Khớp tuyệt đối, khi tham số match_type là số 0 thì hàm sẽ tìm kiếm giá trị trong mảng và trả về vị trí của nó nếu giống nhau hoàn toàn.

♦ Nếu điền tham số này là 1: đây cũng là kiểu khớp tương đối, nhưng ngược lại, nó tìm đến giá trị bằng hoặc lớn hơn gần nhất với giá trị cần tìm để trả về vị trí. do đó, với kiểu này chúng ta phải sort các phần tử theo thứ tự giảm dần (descending order) mới có kết quả chính xác nhé.

Thông thường thì ta hay sử dụng cách dò tìm trong excel là dò tìm theo hàng và dò tìm theo cột (Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP). Đặc điểm của loại dò tìm này là dữ liệu dùng để dò tìm nằm song song, hay nói cách khách dữ liệu dò tìm nằm cùng giá trị với Mã dùng để so khớp, so sánh khi dò tìm lấy kết quả. Ở cách dò tìm này, ta chỉ có thể thực hiện so sánh mã hàng với một giá trị tương ứng ở bảng dò tìm duy nhất, vậy trường hợp ta cần lấy giá trị mà giá trị so khớp để lấy ra kết quả nằm trên cả hàng và cột thì sao?


Bạn có thể sử dụng Hàm dò tìm kết hợp với hàm IF để lấy kết quả nằm trên cả hàng và cột. Tuy nhiên nếu giá trị dò ở hàng và cột quá dài thì việc sử dụng hàm IF không linh hoạt vì hàm quá dài. Bạn có thể rút ngắn hàm bằng cách kết hợp hàm Match và hàm dò tìm để tìm kiếm linh hoạt hơn trong tính toán trên bảng tính.

(youtube.com)

Hi vọng với cú pháp và cách sử dụng khá đơn giản của hàm Match, bạn có thể dò tìm một mục xác định trước trong phạm vi tìm kiếm, kết quả trả về là vị trí của mục ( số thứ tự ) và kết hợp với hàm dò tìm để tìm kiếm chính xác hiệu quả.

Nếu bạn có nhu cầu học Microsoft Word hay Microsoft Exel (Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản) vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết.

Muốn đăng ký học lớp Microsoft Access (Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao) vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết.

TRUNG TÂM TIN HỌC KEY

ĐC: 203-205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP.HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Web: key.com.vn

Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang