Biên tập ảnh

Cơ bản về ảnh số
Ảnh số, định dạng tệp ảnh và bản quyền ảnh
 1. Hiểu khái niệm và ứng dụng của ảnh số. Biết các phương pháp tạo ảnh số: chụp bằng các máy ảnh kỹ thuật số và số hóa ảnh bằng máy quét ảnh (scanner).
 2. Hiểu thuật ngữ điểm ảnh (pixel), độ phân giải (resolution) của một ảnh số.
 3. Biết ảnh số được lưu trữ và trao đổi dưới dạng các tệp ảnh. Hiểu thuật ngữ và ứng dụng của việc nén (compression) tệp ảnh. Hiểu khái niệm thất thoát thông tin (lossy) khi nén tệp ảnh.
 4. Hiểu và phân biệt các thuật ngữ: đồ họa raster và đồ họa vector. Biết các định dạng raster (jpeg, gif) và vector (svg, eps) phổ biến dùng cho các tệp ảnh số.
 5. Hiểu khái niệm bản quyền (copyright) đối với ảnh.
Màu sắc của ảnh
 1. Biết khái niệm mô hình màu (colour model) và các mô hình màu phổ biến: RGB, HSB, CMYK, độ xám (grayscale).
 2. Hiểu thuật ngữ bảng màu (colour palette), độ sâu màu (colour depth).
 3. Hiểu thuật ngữ tông màu, độ bão hòa màu, sự cân bằng màu.
 4. Hiểu thuật ngữ tương phản, độ chói, độ trong (transparency), gamma.
Kỹ năng tạo ảnh số cơ bản
 1. Biết cách lưu ảnh từ máy ảnh số, từ thư viện ảnh, từ trang web vào một thư mục.
 2. Biết cách chụp ảnh màn hình (print screen).
 3. Biết cách sử dụng phần mềm quét ảnh để quét một bức ảnh (xem trước ảnh, đặt các tham số để quét, thực hiện quét và lưu ảnh).
Kỹ năng làm việc với phần mềm xử lý ảnh số
Màn hình làm việc, mở đóng tệp ảnh, tạo tệp ảnh mới
 1. Hiểu khái niệm biên tập và xử lý một ảnh số (chọn các đặc trưng về màu, về độ phân giải, kích thước, nền, tạo hiệu ứng, biến đổi ảnh, lưu trữ và kết xuất ảnh).
 2. Biết mở, đóng phần mềm xử lý ảnh. Nhận biết giao diện (màn hình làm việc) của phần mềm.
 3. Biết cách hiển thị, ẩn các thanh công cụ (toolbar), bảng màu, cửa sổ. Biết sử dụng công cụ phóng to, thu nhỏ.
 4. Biết cách thiết lập các tham số chính (độ trong, lưới, đơn vị đo).
 5. Biết cách mở, đóng một tệp ảnh.
 6. Biết cách tạo tệp ảnh mới và đặt các tùy chọn (mô hình màu, kích thước, độ phân giải, màu nền). Biết tạo một tệp ảnh mới từ clipboard.
 7. Biết chuyển màn hình làm việc giữa các tệp ảnh đang mở.
 8. Biết lưu ảnh (save), lưu ảnh với tên khác (save as) vào một thư mục.
 9. Biết cách lưu và xuất ảnh dưới các kiểu tệp khác như .jpeg, .gif, .tiff, .png.
 10. Biết sử dụng các lệnh hủy kết quả vừa làm (undo), lấy lại kết quả vừa hủy (redo). Biết cách sử dụng lịch sử undo. Biết sử dụng các chức năng trợ giúp.
Thiết đặt hậu cảnh, tiền cảnh, lưới ảnh
 1. Biết cách thiết lập màu nền (hậu cảnh), tiền cảnh.
 2. Biết cách thiết lập các đặc tính lưới (khoảng dãn ngang/dọc, màu lưới).
Chọn, thay đổi thuộc tính ảnh, cắt dán ảnh
Chọn (toàn bộ hoặc một phần) của ảnh
 1. Biết cách chọn toàn bộ một ảnh.
 2. Biết cách chọn một phần ảnh bằng cách sử dụng khung chọn hình chữ nhật, hình trái xoan và một số khung khác.
 3. Biết cách nghịch đảo phần ảnh đã chọn.
 4. Biết cách lưu phần ảnh đã chọn.
Thay đổi kích thước, cắt dán, di chuyển ảnh, quay và lấy ảnh đối xứng
 1. Biết cách thay đổi kích thước nền (canvas) của ảnh.
 2. Biết thay đổi kích thước ảnh, mật độ điểm ảnh và đơn vị đo.
 3. Biết cắt (crop) ảnh.
 4. Biết sao chép, di chuyển ảnh, chọn bên trong ảnh.
 5. Biết quay, lấy ảnh đối xứng (ảnh qua gương) của một ảnh.
Thao tác với các lớp ảnh
 1. Hiểu thuật ngữ lớp và định nghĩa của lớp.
 2. Biết cách tạo mới, sao chép, xóa một lớp.
 3. Biết cách đặt các đặc tính các lớp ảnh.
 4. Biết cách sắp xếp, kết hợp, kết nối, làm phẳng các lớp.
 5. Biết cách thu phóng, quay, lật, di chuyển, cắt một lớp.
 6. Biết cách chuyển đổi bản vẽ thành lớp raster. Biết tạo một gif động từ các lớp.
Làm việc với văn bản trên ảnh
 1. Biết cách thêm văn bản (text) vào ảnh. Biết cách biên tập, xóa văn bản trên ảnh.
 2. Biết cách sao chép, di chuyển, căn lề, cuộn (text wrap) văn bản trên ảnh.
 3. Biết cách thay đổi định dạng văn bản trên ảnh.
Áp dụng hiệu ứng
 1. Biết cách áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật, biến dạng ảnh như chấm điểm, chạm nổi, gợn sóng, làm nhòe, ánh sáng.
 2. Biết cách căn chỉnh: độ chói, độ tương phản, độ bão hòa màu, độ cân bằng màu, độ sắc nét.
 3. Biết làm giảm thiểu hiệu ứng mắt đỏ.
Vẽ và sơn màu lên ảnh
 1. Biết cách vẽ đường, tô bóng cho ảnh.
 2. Biết cách chọn giá trị màu vẽ và tô màu một phần ảnh.
 3. Biết cách để vẽ và tô màu cho ảnh bằng bút vẽ (painbrush), hộp sơn (paint bucket), biết xóa một phần ảnh bằng tẩy.
Kết xuất ảnh
Chuẩn bị
 1. Biết cách xem trước ảnh.
 2. Biết cách chọn độ sâu màu, độ phân giải, kích thước ảnh, định dạng đồ họa để đưa ảnh lên web, màn hình, máy in.
In
 1. Biết cách thay đổi hướng đặt giấy in, kích thước trang.
 2. Hiểu cách in ảnh ra máy in đã được cài sẵn.
Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang