Xác định trị giá nhập kho.


Việc xác định giá nhập kho là rất quan trọng vì có ảnh hưởng rất lớn đến khoản chi phí khi xuất dùng, việc tính đúng trị giá nhập kho sẽ là căn cứ cho việc xuất kho để sản xuất (NVL),phân bổ chi phí(CCDC), hoặc bán( hàng hóa) và khâu hao (TSCĐ)

Giá nhập kho = Giá mua chưa VAT + Thuế NK, TTĐB + Chi phí thu mua – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ = giảm giá hàng bán, chiếc khấu thương mại mà doanh nghiệp được hưởng

Tính đúng giá nhập kho sẽ là căn cứ cơ bản cho việc xuất dùng, bán và sẽ ảnh hưởng đến các khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến giá trị của việc xuất dùng.

Tính đúng giá nguyên vật liệu có ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm, khi xuất dùng nguyên vật liệu thì trị giá đó sẽ được chuyển sang tk 621 và ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm

Tính đúng trị giá CCDC sẽ có ảnh hưởng đến các chi phí ở bộ phận sử dụng nó như 627,641,642 ảnh hưởng giá thành và chi phí tính thuế thu nhập.

Tính đúng giá TSCĐ là căn cứ cho khoản chi phí trích khấu khao ở  bộ phận sử dụng nó

Tính đúng giá trị giá hàng hóa mua vào là cơ sở cho việc xác định giá bán ( cty thương mại) và cũng dựa trên giá vốn đó mà doanh nghiệp đề ra các chiến lượt phát triển kinh doanh.

 Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan