Thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư


Thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư là việc doanh nghiệp bán đi khoản đầu tư của mình vào bất động sản nhằm đem lại lợi ít kinh tế cho doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẻ  sơ đồ hach toán thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp.

 

1. Khi thanh lý hay bán bất động sản đầu tư

Nợ 214   (giá trị hao mòn luỹ kế đã trích)

Nợ 632   (giá trị còn lại của bất động sản đầu tư)

Có 217    (nguyên giá bất động sản đầu tư)

 

2. Kết chuyển toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình thanh lý hay nhượng bán bất động sản đầu tư

Nợ 632  (chi phí phát sinh khi thanh lý hay bán bất động sản đầu tư)

Nợ 133  (thuế gtgt nếu có)

Có 154    (tổng chi phí phát sinh khi thanh lý hay bán bất động sản đầu tư)

 

3. Ghi nhận doanh thu thanh lý hay bán bất động sản đầu tư

+ Doanh nghiệp kê khai thuế khấu trừ

Nợ 111,112,131   (tổng giá trị thu được từ bán hay thanh lý bất động sản đầu tư)

Có 5117   (doanh thu từ bán hay thanh lý BĐS đầu tư)

Có 3331   (thuế gtgt )

+ Doanh nghiệp kê khai thuế theo pp trực tiếp

Nợ 111,112,131   (giá trị thu được từ bán hay thanh lý bất động sản đầu tư)

Có 5117   (doanh thu từ bán hay thanh lý BĐS đầu tư)

Nợ 5117  (thuế gtgt phải nộp theo pp trực tiếp)

Có 335   (thuế gtgt phải nộp theo pp trực tiếp)

Cuối  kỳ kết chuyển doanh thu và giá vốn của quá trình thanh lý hay nhượng bán bất động sản đầu tư vào 911 để xác định kết quả kinh doanh.

Nợ 5117  (doanh thu thuần từ việc bán hay thanh lý BĐS đầu tư)

Có 911   (doanh thu thuần từ việc bán hay thanh lý BĐS đầu tư)

Nợ 911  (giá vốn thực tế của bất động sản đầu tư)

Có 632  (giá vốn thực tế của bất động sản đầu tư)


                             Thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán

cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ

thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan