Quy trình hạch toán chi sự nghiệp.


Hạch toán chi sự nghiệp là một khoản chí phí mà doanh nghiệp trích ra để phục vụ cho mục đích sự nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức trong tương lai, sau đây KEY AS xin chia sẽ sơ đồ hạch toán và một số nghiệp vụ chi sự nghiệp.


1. Doanh nghiệp chi sự nghiệp từ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp

Nợ 161  (số tiền chi cho sự nghiệp)

Có 111,112,461    (số tiền chi cho sự nghiệp)

2. Doanh nghiệp xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sự nghiệp

Nợ 161  (trị giá xuất kho công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu)

Có 152,153  (trị giá xuất kho công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu)

3. Các khoản phải trả dùng cho hoạt động sự nghiệp của doanh nghiệp: phải trả người bán, lương CNV, các khoản trích theo lương,…

Nợ 161 (các khoản phải trả )

Có 331,334,338   (các khoản phải trả )

4. nhận kinh phí chi sự nghiệp từ đơn vị cấp trên, công ty tổng

Nợ 161 (chi phí nhân từ đơn vị cấp trên, công ty tổng)

Có 336   (chi phí nhân từ đơn vị cấp trên, công ty tổng)

5. Doanh nghiệp kết chuyển chi phí sửa chữa tài sản cố định dùng cho bộ phân sự nghiệp vào chi phí sự nghiệp

Nợ 161   (tổng chi phí sữa chữa thực tế phát sinh)

Có 241  (tổng chi phí sữa chữa thực tế phát sinh)

6. Các chi phí sự nghiệp vượt quá hoặc không hợp lý doanh nghiệp bắt bồi thường

Nợ 138   (chi phí vượt quá hoặc không hợp lý)

Có 161   (chi phí vượt quá hoặc không hợp lý)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán

cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ

thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521Đăng nhận xét - bình luận
Từ khóa tìm kiếm

Tin liên quan