Kế toán chi phí vận chuyển bốc dỡ.


Căn cứ quy định tại điểm 1, điểm 2.4, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN thì trường hợp Doanh nghiệp không có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý. Để các khoản chi phí đó được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn sau:


- Trường hợp chi phí vận chuyển, bốc dỡ do người cung cấp thuộc đối tượng kinh doanh nếu không có hoá đơn thì làm thủ tục (gồm hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển thô sơ, bốc dỡ vật tư; giấy mua bán dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ) để được cấp hoá đơn lẻ tại Chi cục Thuế. Trước khi được cấp hoá đơn lẻ, người cung ứng dịch vụ phải nộp thuế đúng theo quy định của pháp luật.


- Trường hợp Doanh nghiệp có mua dịch vụ của người không kinh doanh như vận chuyển thô sơ, bốc dỡ,… thì Doanh nghiệp được lập Bảng kê mẫu 01/TNDN kèm chứng từ thanh toán cho người cung ứng dịch vụ để làm cơ sở tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Mức giá vận chuyển thô sơ cũng như mức giá bốc dỡ vật tư ghi trên Bảng kê mẫu 01/TNDN phải phù hợp mức giá thị trường, nếu không phù hợp mức giá thị trường thì cơ quan thuế sẽ ấn định lại theo mức giá thị trường như đã nêu trên.


- Trường hợp Doanh nghiệp sử dụng lao động thuê ngoài thực hiện vận chuyển thô sơ, bốc dỡ thì lập hợp đồng lao động thuê ngoài cho từng vụ việc vận chuyển, bốc dỡ. Mỗi lần thanh toán tiền thù lao cho lao động thuê ngoài từ 500.000 đồng trở lên Doanh nghiệp phải khấu trừ 10% tiền thuế Thu nhập cá nhân (của từng người lao động), cấp chứng từ cho họ và kê khai, nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước đúng theo quy định. Nếu người lao động lập Bảng cam kết về việc chỉ phát sinh thu nhập tại Doanh nghiệp và ước tính cả năm không có thu nhập tính thuế TNCN thì Doanh nghiệp không phải khấu trừ 10% như nêu trên.

nguồn :vibonline

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan