Hàm TBILLEQ trong excel.


Hàm TBILLEQ

Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc. 

Cú pháp: = TBILLEQ(settlementmaturitydiscount)

Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua. 

Maturity 
: Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày chứng khoán hết hiệu lực. 

Discount
: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán (xem hàm DISC)

 


Lưu ý
:


Với: DSM : Số ngày giữa settlement và maturity, được tính theo cơ sở một năm có 360 ngày.


Ví dụ
:


= TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 9.14%) = 0.094151 (= 9.42%)

nguồn : giaiphapexcel

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:


Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan