Hàm SMALL kết hợp SUM trong excel.


Hàm SMALL()

Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập số liệu. Có thể dùng hàm này để chọn lựa giá trị dựa theo vị trí tương đối của nó. 

Cú pháp: = SMALL(array, k)

array : Mảng hay dãy số liệu dùng để xác định giá trị nhỏ nhất thứ k

: Vị trí (tính từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng hay dãy số liệu.


Lưu ý
:

·         Nếu array rỗng, SMALL() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!


·         Nếu k < 0 hay k lớn hơn số lượng các số có trong array, SMALL() sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!


·         Giả sử n là số lượng các số có trong array, thì SMALL(array, 1) trả về giá trị nhỏ nhất (MIN), và SMALL(array, n) sẽ trả về giá trị lớn nhất (MAX).Ví dụ
:

       

Kết hợp hàm SUM và SMALL


Ví dụ, để tính tổng của 3 giá trị nhỏ nhất trong khối dữ liệu D3:D22, ta dùng công thức sau tại ô I13:

=SUM(SMALL($D$3:$D$22,{1,2,3}))

nguồn : giaiphapexcel

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:


Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan