Hạch toán lãi thu từ góp vốn liên doanh và công ty liên kết.


Việc nhận khoản tiền do công ty liên doanh,công ty liên kết chia lãi cho doanh nghiệp sẽ được hạch toán giống như nhận được tiền lãi tiền gửi ngân hàng.

Nếu mới nhận được giấy báo doanh nghiệp chưa thực sự nhận được khoản tiền này kế toán sẽ hạch toán

Nớ 1388

Có 515

Khi nhận được khoản tiền này kế toán sẽ hạch toán

Nợ 111,112,222,223,..

Có 1388

Chú ý: Đây là khoản thu nhập hoạt động tài chính nhưng do yếu tố hết sức đặc biệt mà doanh thu hoạt động tài chính này sẽ được trừ ra khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp có nghĩa là doanh thu này sẽ không tính là thu nhập chịu thuế. Điều này xảy ra là do phần doanh thu này là lãi của doanh nghiệp mà đơn vị góp vốn liên doanh hay liên kết là lợi nhuân sau thuế và phần lãi đó đã được các doanh nghiệp đó tính thuế rồi.

Nếu như doanh thu này không tính thuế thì sẽ xảy ra trường hợp tài khoản 515 có số dư cuối kỳ nằm bên có nhưng nguyên tắt là tài khoản này không có số dư cuối kỳ, khi đó kế toán dùng tiếp một số hạch toán sau

Nợ 515

Có 421,411,…

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan