Hạch toán ký quỹ ký cược ngắn hạn

Trong doanh nghiệp đôi khi để có được hợp đồng và để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng thì người bán hay nhà cung cấp đòi hỏi doanh nghiệp phải ký quỹ ký cược, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn phương pháp hạch toán các khoản ký quỹ , ký cược phát sinh ở doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp ký quỹ ký cược ngắn hạn kế toán theo dõi và hạch toán phần ký quỹ, ký cược như sau

Nợ 144

Có 111,112,152,211,…..


     Hạch toán ký quỹ ký cược ngắn hạn


Sau khi doanh nghiệp hoàn thành hợp đồng hay các khoản đã được quy định khi ký quỹ, ký cược.

+ Nếu nhận lại các khoản ký quỹ, ký cược kế toán hạch toán

Nợ 111,112,152,…

Có 144

+ Nếu doanh nghiệp không hoàn thành và bị phạt do không hoàn thành nhiệm vụ hay những quy định khi tham gia ký quỹ, ký cược dẫn đến mất hết toàn bộ khoản ký quỹ này kế toán hạch toán

Nợ 811

Có 144

+ Nếu doanh nghiệp không hoàn thành và bị phạt do không hoàn thành nhiệm vụ hay những quy định khi tham gia ký quỹ, ký cược dẫn đến mất  một khoản ký quỹ  ít hơn giá trị ban đầu đã ký quỹ kế toán hạch toán

Nợ 811 ( phần giá trị bị mất do vi pham)

Nợ 111,112,152,….( giá trị còn lại sau khi trừ đi giá trị bị mất)

Có 144 (tổng giá trị đã tham gia ký quỹ , ký cược ban đầu)

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: 0822 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan