Hạch toán giá thành sản xuất.

Giá thành sản xuất là giá thành của sản phẩm, dịch vụ qua một thời gian sản xuất,cung cấp mà doanh nghiệp xác đinh được, sau đây KEY AS xin chia sẽ sơ đồ hạch toán giá thành sản xuất trong doanh nghiệp.

              Hạch toán giá thành sản xuất.

1. Đầu kỳ kết chuyển cho phí sản xuất dở dang đầu kỳ vào giá thành sản xuất

Nợ 631 (giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ)

Có 154   (giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ)

 

2. Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào giá thành sản xuất

Nợ 631  (trị giá thực tế NVL xuất dùng trong kỳ)

Có 621    (trị giá thực tế NVL xuất dùng trong kỳ)

 

3. Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công để xác định giá thành sản xuất

Nợ 631  (chi phí nhân công thực tế phát sinh trong kỳ)

Có 622    (chi phí nhân công thực tế phát sinh trong kỳ)

 

4. Cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất trong kỳ để xác định giá thành sản xuất

Nợ 631 (tổng chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh trong kỳ)

Có 627   (tổng chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh trong kỳ)

 

5. Cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ tài khoản 154

Nợ 154   (chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ thực tế phát sinh)

Có 631   (chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ thực tế phát sinh)

 

6.  Cuối kỳ kết chuyển giá thành sản xuất vào giá vốn các sản phẩm hàng hóa dịch vụ làm ra đã bán, gửi bán, đã tiêu thụ trong kỳ

Nợ 632  (tổng giá trị sản phẩm đã  gửi bán, tiêu thụ trong kỳ)

Có 631   (tổng giá trị sản phẩm đã  gửi bán, tiêu thụ trong kỳ)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán

cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ

thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận