Hạch toán tài khoản 229 theo thông tư 200

Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tránh tổn thất do sự trử hàng hóa trong kho nên doanh nghiệp sẽ trích lập quỹ dự phòng, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán trích lập dự phòng giảm giá trong doanh nghiệp theo thông tư 200 mới nhất của bộ tài chính.

hach toan du phong giam gia

Hạch toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:

TK 229 “Dự phòng giảm giá”

Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 229: Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn

Nợ TK 229

Có TK 632


Hạch toán dự phòng giảm giá  hàng tồn kho:

TK 229 “Dự phòng giảm giá”

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 229: Dự phòng giảm giá

Nợ TK 229

Có TK 632


Hạch toán dự phòng phải thu:

Tài khoản sử dụng: TK 229 “Dự phòng phải thu khó đòi”: sử dụng để ghi nhận các nghiệp vụ về xử lý thiệt hại do thất thu và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Nợ TK 642 (6426)

Có TK 229

Nợ TK 229

Có TK 642 (6426)

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế
Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan