Hạch toán chi phí biếu tặng.


Chi phí biếu tặng trong doanh nghiệp cũng thường hay phát sinh tại doanh nghiệp nhưng có rất nhiều những quy định của pháp luật về khoản chi phí này và khoản chi phí này thường làm cho kế toán lúng túng không biết định khoản như thế nào cho hợp lý và không sai với quy định của nhà nước về luật thế doanh nghiệp.


Kế toán nên xác định rằng khoản chi phí này là khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra nên cần phải được hạch toán nhưng làm thế nào để nó không trái với pháp luật vì đây là một khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập.


Luật quy định khoản phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra…


Khoản 5, điều 14 Mục I Chương III Thông tư 06/2012/TT-BTC quy định:" Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ".


Vì thế khi phát sinh các khoản chi phí biếu tặng này kế toán nên dùng quỹ khen thưởng phúc lợi để tài trợ cho khoản chi phí phát sinh liên quan đến quà biếu tặng cho khách hàng, đối tác,… của doanh nghiệp nhưng khoản chi phí này phải hợp lý về hình thức cũng như giá trị của nó. Và thông thường được định khoản như sau:

Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá thanh toán)
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa Có thuế GTGT)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

Nợ 632

Có 155,156
Đối với hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, khi xuất để biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá thanh toán)
Có TK 512 - Doanh thu nội bộ (Tổng giá thanh toán

Nợ 632

Có 155,156


Khi bạn hạch toán một chứng từ nào đó, nếu nó đáp ứng đủ tiêu chí về chứng từ kế toán theo chuẩn mực, nhưng không đáp ứng được theo các luật thuế thì bạn vẫn hạch toán chi phí đó vào sổ sách và lên BCTC bình thường (lưu ý: Với những chứng từ này các bạn không được kê khai khấu trừ thuế GTGT mà cộng thẳng vào chi phí). Đến cuối năm, khi làm Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN, các bạn trừ giá trị không phù hợp ra khỏi Chi phí tính thuế TNDN trên tờ khai là ổn thỏa.


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn : http://key.com.vn/ 

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan