Doanh thu bán hàng nội bộ


Doanh thu nội bộ là một khoản doanh thu bán hàng mà doanh nghiệp xuất bán cho các đơn vị trực thuộc hay tiêu thu nội bộ trong doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẻ một số hạch toán tiêu thu hàng hóa, thành phẩm trong doanh nghiệp.


6. Doanh nghiệp xuất sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ

+ Doanh nghiệp tính thuế theo pp trực tiếp

Nợ  623, 627, 641, 642,... (Chi phí xuất sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ). 

Có 512  (Chi phí xuất sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ). 

+ Doanh nghiệp tính thuế theo pp khấu trừ

Nợ  623, 627, 641, 642,... (Tổng chi phí xuất sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ). 

Có  512 (Chi phí xuất sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ). 

Có 3331 ( Thuế GTGT phải nộp)


7. Doanh nghiệp xuất sản phẩm, hàng hoá để khuyến mại, quảng cáo

+ Doanh nghiệp tính thuế theo pp trực tiếp

Nợ  641  (Chi phí bán hàng)

Có  512 (Chi phí xuất sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ). 

 + Doanh nghiệp tính thuế theo pp khấu trừ

Nợ  641 (Tổng chi phí xuất sản phẩm, hang hóa )

Có  512 (Chi phí xuất sản xuất sản phẩm,hàng hóa)

Có  3331   (Thuế GTGT phải nộp)


8. Doanh nghiệp xuất sản phẩm, hàng hoá biếu tặng:

 + Doanh nghiệp tính thuế theo pp khấu trừ

Nợ  431 (Tổng giá thanh toán)

Có  512 (Giá bán chưa có thuế GTGT)

Có  3331  (Thuế GTGT phải nộp)

 + Doanh nghiệp tính thuế theo pp trực tiếp

Nợ TK 431 (Tổng giá thanh toán)

            Có  512 - (tổng giá thanh toán).

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan