Định khoản thu tiền mặt

Thu tiền mặt là hoạt động làm phát sinh tăng khoản tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp từ các yếu tố khác nhau, sau đây KEY AS xin chia sẽ một số định khoản thu tiền mặt ở doanh nghiệp


1. Doanh nghiệp thu tiền từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ,…

Nợ 111  (tổng giá trị thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ)

Có 511,512,…  (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chưa thuế)

Có 3331   (thuế gtgt )

 

2. Doanh nghiệp thu lãi từ tiền gửi ngân hàng

Nợ 111  (lãi tiền gửi ngân hàng)

Có 515  (lãi tiền gửi ngân hàng)

 

3. Doanh nghiệp thu tiền từ thanh lý tài sản

Nợ 111  (trị giá thu từ thanh lý tài sản)

Có 711   (giá trị thanh lý chưa thuế)

Có 3331 (thuế gtgt)

 

4. Doanh nghiệp nhận được tiền từ việc giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại, chiết khấu thanh toán, chiết khẩu thương mại

Nơ 111  (tổng tiền nhận được từ các khoản giảm giá, chiết khấu, trả lại)

Có 155,156,515  (trị giá giảm, chiết khấu, trả lại chưa thuế)

Có 133  (thuế gtgt được giảm tương ứng)

 

5. Doanh nghiệp nhận được tiền từ góp vốn liên doanh, đầu tư liên kết, đầu từ vào công ty con

Nợ 111  (giá trị đầu tư, góp vốn,…)

Có 411  (giá trị đầu tư, góp vốn,…)

 

6. Doanh nghiệp nhận được tiền từ việc biếu tặng từ cá nhân hay một tổ chức

Nợ 111  (trị giá nhận được)

Có 711  (trị giá nhận được)

 

7. Thu tiền từ việc nhận ký quỹ ký cược của các cá nhân, tổ chức

Nợ 111  (số tiền nhận ký quỹ, ký cược)

Có 3386,344  (số tiền nhận ký quỹ, ký cược)

 

8. Thu tiền từ việc khách hàng trả nợ, nhân viên trả lại khoản tạm ứng dùng không hết, thu lại khoản tiền mà doanh nghiệp đã mang đi ký quỹ, ký cược

Nợ 111  (số tiền thu được)

Có 144,244,131,141  (số tiền thu được)

 

9. Doanh nghiệp thu tiền từ việc trả lại phần góp vốn liên doanh, đầu tư liên kết, thu phạt hợp đồng, công ty con trả lại vốn đầu tư

Nợ 111  (trị giá nhận được từ việc nhận lại vốn góp liên doanh, đầu tư, phạt hợp đồng)

Có 222,223,221,711  (trị giá nhận được từ việc nhận lại vốn góp liên doanh, đầu tư, phạt hợp đồng)

 

10. Doanh nghiệp thu tiền từ việc rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ, bán ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt

Nợ 111  (trị giá tiền gửi rút đem nhập quỹ)

Có 1121,1122   (trị giá tiền gửi rút đem nhập quỹ)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận