Định khoản nguồn vốn kinh doanh


Nguồn vốn kinh doanh là khoản đầu tư của doanh nghiệp hay doanh nghiệp nhận từ các tổ chức,cá nhân khác để phát triển sản xuất kinh doanh.

1. Doanh nghiệp nhận vốn góp của cổ động, chủ sở hữu, vồn góp liên doanh, vốn đầu tư liên kết, vốn đầu tư từ công ty công ty mẹ.


Nợ  111, 112,211,152,153,… (trị giá phần nhận góp vốn)

           Có  4111 (trị giá phần nhận góp vốn)


2. Nếu công ty cp nếu doanh nghiệp nhận được tiền mua cổ phần theo đúng mệnh giá

          Nợ  111, 112 (trị giá số tiền mà doanh nghiệp nhận được)

                     Có  4111 (trị giá số tiền mà doanh nghiệp nhận được)


3. Nếu công ty cp nếu doanh nghiệp nhận được tiền mua cổ phần lớn hơn mệnh giá

           Nợ  111, 112 (trị giá nhận được từ việc phát hành cao hơn mệnh giá)

                     Có  4111  (trị giá theo đúng mệnh giá

                     Có  4112 (Chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu).


4. Doanh nghiệp quyết định dùng quỹ đầu tư phát tiền bổ sung nguồn vốn kinh doanh


           Nợ TK 414 (số tiền bổ sung nguồn vốn kinh doanh)

                     Có TK 411 (số tiền bổ sung nguồn vốn kinh doanh)


5. Doanh nghiệp nhận được quà biếu, tặng, tài trợ

           Nợ  111, 112,211,152,153,. . . (trị giá quà biếu, tặng, tài trợ)
 
                     Có  711 (trị giá quà biếu, tặng, tài trợ)

6. Doanh nghiệp dùng lợi nhuận sau thuế bổ sung nguồn vốn kinh doanh


           Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

                     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4118).

7. Doanh nghiệp trả lại vốn cho các đơn vị góp vốn liên doanh, đầu tư liên kết, trả vốn cho công ty me


            Nợ TK 4111 (trị giá vốn trả lại)

                      Có các TK 111, 112, 211, 213, 152,153, . . .(trị giá vốn trả lại)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan